Fiskets gang uke 6

Publisert: av Roar Bjånesøy

En middels uke med NVG-sild, litt større aktivitet i kolmulefiske, men ingen kvote for lodde på Island foreløpig.

NVG-sild
Det ble ingen fart i sildefisket denne uka heller, 22 700 tonn er det som samlet er kommet i journalen til nå midnatt søndag kveld. Først i uken var det over 40 båter på feltet samtidig, nå søndag er et titalls båter fordelt over hele Helgelandskysten, fra rundt Træna og helt ned til vest av Vikna.

At aktiviteten har blitt mindre har sammenheng med at mange, spesielt kystflåten, avventer til silden dukker opp på de kjente gyteområdene på Mørekysten, noe vi forventer vil skje med det aller første. I tillegg står silda dypt og er vanskelig å fange, noe den har gjort hele vinteren. Og så har en del båter nå tatt sin nvg-sildkvote for i år. Flåten som følger silda sørover er nå som nevnt vest av Vikna. Men fremdeles er det sild lengre nord, Andrea L fisket så langt nord som i Trændjupet, sørvest av Skomvær så området som det står sild av varierende mengder på er ganske langt.

Den gruppevise fordelingen er henholdsvis 5 230 tonn fra kystgruppen, 6 260 tonn fra ringnot, 7 760 tonn fra trålgruppen og 3 450 tonn fra utenlandske båter. Fordelingen ut fra hvilke redskap som har fanget fisken er 15 960 tonn tatt med flytetrål og 6 740 tonn er tatt med not. Snittstørrelsen varierer fra 315 til 365 gram og med et vektet totalsnitt på 345 gram.


Kolmule
Ti båter har vært vest av Irland og fisket kolmule denne sesongen, 8 av dem har meldt inn denne uke. Ukekvantumet er vel 13 800 tonn. Alle fangstene tatt i EU sonen.

Først i uka var flåten i arbeid nordvest av Porcupine Bank. Men her ble fisket dårligere og flåten gikk lengre på sørvest ned mot 53 graden N og 15-16 grader vest. I perioder av uken har været vært til dels dårlig.
På mottakssiden har kjøpere fra Killybegs til Norge og Island vært i aktivitet.

En av grunnene til at det ikke er flere fartøyer som har startet dette fiske er at det avventes om det blir loddekvote ved Island.

 

Hestmakrell / makrell
200 tonn hestmakrell har kystflåten fisket denne uke. Det er tatt 8 fangster, varierende fra 5 til 80 tonn. Sju av fangstene er tatt på Nord-Vestlandet, fra Florøområdet og nordover på Nordmøre, en fangst tatt i Suldal kommune.

Av makrell er det tatt en fangst denne uke. Et norsk fartøy var sørvest av St. Kilda og tok en fangst på 150 tonn makrell. Vi var i kontakt med båten under fiske og det var dårlige fiske da.

 

Lodde ved Island
Avklaringen om det blir / ikke blir loddekvote ved Island i vinter lar vente på seg. I denne uken har to leiefartøyer vært ute og avsluttet «leterunden» på fredag. Etter de opplysninger vi har fått har de ikke funnet lodde av slike mengder at det kan starte fiske på det. Men fartøyene skal ut igjen i neste uke for å foreta ytterlige kartlegging så det er fremdeles mulighet.

Bergen 11. februar 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt