Fiskets gang uke 7

Publisert: av Kenneth Garvik

Silda er på Møre, og første kolmulelast på vei til nye fabrikken i Egersund.

NVG-sild:
Kvantumsmessig fikk vi en laber uke med bare 12.400 tonn innmeldt. Hovedårsaken til det lave kvantum er at silda har stått dypt tidlig i uken, mens uvær har hemmet flåten fram til helgen.
Lørdag spaknet vinden og notflåten kom i arbeid på Møre, nærmere bestemt på Buagrunnen. Her ble det tatt flere gode kast og av ukens kvantum er hele 10.600 t fisket her.

Sammenligner vi med tidligere år så er silda sen på Møre i år. I fjor var første fangst 10 februar, i 2017 den niende og i 2016 14. februar.

Normalt er det den store silda som ligger i front på sin vandring mot gyteområdet. Så også i år, der vi ser at snittstørrelsene ligger fra 345- 385 gram, vektet totalsnitt på 367 gram.

Vi får håpe på god tilgjengelighet på Møre da flere båter ønsker å fiske sine kvoter nå. Været er og en viktig faktor og fram til helgen meldes det om brukbare forhold.

 

Kolmule:
Fra områdene vest av Irland er det sist uke tatt 13.000 tonn med kolmule. Dette er fordelt på åtte fangster. Været har periodevis hemmet dette fiske.

Hoveddelen, 10.300 t, av kvantumet er tatt i EU sonen kun noen få mil øst av 200 n.mil grensen.
Fra internasjonalt farvann har to båter fisket 2.700 t. Fisket her har vært mer utfordrende da det ligger flere båter fra Russland og Island og fisker på de samme «flekkene».

Alle fangster er omsatt til indirekte konsum til fabrikker i Irland, på Island og i Norge. Også den nye fabrikken Prima Protein i Egersund er nå oppe og går. Tirsdag er «Østerbris» der og losser hele 2.250 t.

I kommende uke forventer vi at flere båter vil ha fokus på kolmulefiske. Dersom det ikke blir noe av lodda på Island vil store deler av flåten sette kursen på vest.

 

Lodde-Island:
Det har vært stor leteinnsats fra både forskningsbåter og fiskebåter siden januar. Og en har de siste dagene vært på sin fjerde forsknings runde. Før helgen ble også de norske båtene «Åkerøy» og «Roaldsen» engasjert for å bistå i letingen øst av Island sammen med tre islandske båter.

Ut fra opplysninger vi har, så ble det registrert noen «flekker» sør av N 64⁰ 30′, men ifølge skipperne på båtene så var det på et begrenset område.

Været forventes å hemme letingen fram til tirsdag, og de fleste båtene søker nå havn på Island. Vi antar at næringen og forskerne vil ha et statusmøte i løpet av mandag.Bergen 18.02.19
Kenneth Garvik
[email protected]

 

Siste nytt