Fiskets gang uke 8

Publisert: av Roar Bjånesøy

På «tampen» av vintersildfiske blåste halve uka bort for båtene.  Kolmuleflåten har også merket værgudenes lite samarbeidsvilje denne uken.

NVG-sild
Nesten 19 500 tonn ble hele ukekvantumet med NVG-sild og det er fordelt på 81 forskjellige fangster. 47 kystbåter har fisket 16 500 tonn, 4 ringnotbåter har fisket 2 000 tonn og 3 trålere har meldt inn 1000 tonn. Som kjent var silda på det tradisjonelle gyteområdet «Buagrunnen» like før forrige helg og det er i dette området alt fiske har foregått denne uke. Snittstørrelsen varierer fra 340 til 378 gram og med et vektet totalsnitt på 361 gram.

Silda er kommet så langt i sin gyteprosess at den i de fleste fangstene er begynt å slippe rogna og dermed er den ikke interessant å produsere for en del anlegg. Disse anleggene har stoppet kjøp for sesongen. For tiden er det fem anlegg fra Værøy i nord til Florø i sør som er i produksjon.

Som nevnt tidligere har værforholdene vært dårlig flere av ukens dager. Dette resulterer i at det er vanskelig å følge utviklingen og om det eventuelt kommer nye innsig eller at det er andre områder det er sild på. Vi har ikke fått melding om at det er registrert sild lengre sør som mot Svinøy / Runde.

Kommende uke forventes at den silda som er på «Buagrunnen» nå vil forlate og at fisket vil gå mot slutten.

Kolmule
Også kolmuleflåten har blitt en del hemmet i sitt fiske pga. dårlige værforhold. Totalt er det meldt inn ca.14 500 tonn. Dette er fisket av 10 forskjellige båter og vel 6 000 tonn er fanget i internasjonalt havområde.

Det kan vel sies at det er nå først at det er blitt noen større deltagelse i fiske, mange båter avventet nok om det skulle bli loddekvote ved Island før de satte kursen vestover mot kolmulefeltene. Nå søndag er det 11 fartøyer som er i aktivitet i Internasjonalt område fra like nord om 50 grader nord og helt opp mot 53 grader nord. I tillegg er et titalls båter i aktivitet i EU sonen så langt sør som mot 52 grader og 30 min. nord.

På kjøpersiden har fabrikker fra Killybegs til Norge og også på Island vært mottakere av råstoffet. Den nye fabrikken i Egersund, Prima Protein, fikk sin første fangst denne uke.
Kommende uke forventas, dersom værforholdene tillater det, fult trykk i fiske. Fra Killybegs er det meldt interesse for kolmule til konsum, men prismessig er dette dårligere enn til m/o.

Hestmakrell
Av hestmakrell er det tatt kun fire fangster på til sammen ca. 60 tonn denne uke. Tre av fangstene ble tatt i Florøområdet, en i Vindafjord kommune.

Annet
Så ble det klart at det ikke blir noe loddefiske ved Island i vinter, i alle fall ikke for de norske båtene. Fredag var letetoktet for Roaldsen over og det er ikke funnet lodde i fangstbare mengder. Siste som ble registrert var litt smålodde på nordsiden av «Sagaøya».

Bergen 25. februar 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt