Havforskningsinstituttet ønsker å leie ringnotfartøy

Publisert: av Line Dale Nilsson

Havforskningsinstituttet ønsker å leie følgende fartøy:

- Leie av havgående ringnotfartøy til fem tokt for kartlegging av parasitter og mikrober hos pelagisk fisk (kolmule, Nordsjøsild, makrell og NVG-sild), fra og med mars 2019 til og med februar 2020, med mulighet for forlengelse til og med februar 2021, for tilsvarende antall tokt. Avgang- og ankomsthavn Bergen.


- Leie av et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll, teknologiutvikling og fiskevelferd i notfiske etter Nordsjøsild, i perioden 11. – 24. juni 2019. Avgang- og ankomsthavn Bergen.
 

Konkurransene er kunngjort på Doffin; https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-364506 , https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-342777

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost [email protected] .

 Tilbudsfrist er henholdsvis 07.03 og 05.03 2019 kl 12.00.

Siste nytt