Islendingene på sitt 4. loddetokt

Publisert: av Kenneth Garvik

Etter tre toktrunder er de nå godt i gang igjen, og flere båter går ut i dag.

Havforskningen på Island og næringen samarbeider tett i kartleggingen av lodda ved Island der næringen stiller båter til disposisjon på kort varsel. I et utfordrende værvinter har de hatt tre tokt der det så langt ikke er målt nok lodde til å sette kvote.

I de to første toktene ble det målt vel 200.000 tonn gytemoden lodde. Mens en i det tredje toktet målte noe mer, og da hovedsakelig på østsiden av Island.

Tirsdag kveld gikk forskningsbåten "Arni Fridrikson" ut på østsiden og "Bjarni Sæmundsen" på vestsiden av Island.  Fra i dag (torsdag) vil fiskebåtene "Polar Amaroq" og "Asgrimur Halldorsson" også delta i toktet. Vi har og hatt henvendelser fra den islandske næring om hjelp fra norske båter til leting, uten at dette på nåværende tidspunkt er avklart. Se båtene på følgende link: https://skip.hafro.is/                 

I henhold til avtalen mellom Norge og Island på lodde så kan norske båter fiske lodde nord av N 64gr 30min fra til og med 22. februar. Dersom det kommer en kvoteanbefaling tett opp under denne dato så vil nok norske myndigheter be islendingene om en utsettelse på dato, samt også mulighet for å fiske sør av streken.

Vi håper at været ikke hindrer letingen for mye og at en nå finner nok lodde slik at også norske båter kan sette kursen for Island om få dager.

 

Siste nytt