Loddetoktet på Island fortsetter

Publisert: av Kenneth Garvik

Forskningsbåtene på vei ut igjen etter uvær.

Forskningsbåten "Árni Friðriksson" og fiskebåten "Polar Amaroq" seilte fredag formiddag ut igjen for å kartlegge loddebestanden ved Island. Det er meldt om godt vær i helgen, så vi får håpe at en får måle hele bestanden og at det blir satt en kvote. I første tokt målte de 214.000 lodde, noe som er for lite til å anbefale kvote. Næringen skal i et møte i ettermiddag og ta stilling til om de skal sette inn en ekstra båt i kartleggingen.

Fra våre islandske venner så hevdes det at lodda vil være senere i år da temperaturene i havet nord av Island er samsvarende med situasjonen for to år siden. Da ble det først satt en lav kvote på 57.000 tonn i januar, for så å sette en endelig kvote på 299.000 tonn 14. februar. I Norge har vi i tidligere år sett til påske når en skulle si noe om når lodda kom inn til kysten for å gyte. Og i år er jo påsken sent i april.

Vi følger toktet på Island og har daglig kontakt vestover og oppdaterer om vi har noe nytt å melde.

 

 

Siste nytt