Minstepris på NVG-sild fremover

Publisert: av Camilla Klævold

Følgende minstepriser vil gjelde for NVG-sild til konsum

Sjømat Norge og Norges Sildesalglag gjennomførte torsdag 07.02.2019 mekling om den dynamiske minsteprisreguleringsmodellen for nvg-sild.  Meklingen resulterte ikke i enighet.  Med bakgrunn i en totalvurdering har Norges Sildesalgslag vedtatt at følgende minstepriser skal gjelde inntil videre for nvg-sild til konsum;
 
Gr 1:      3,93 pr kg
Gr 2:      3,77 pr kg
Gr 3:      3,55 pr kg
Gr 4:      2,80 pr kg
Gr 5:      2,37 pr kg
 
Overnevnte minstepriser er for øvrig sammenfallene med minsteprisene som ble gjort gjeldende for nvg-sild med virkning fra onsdag 09.01.2019.
 
 
Med vennlig hilsen
 
NORGES SILDESALGSLAG
 
 
Roald

Siste nytt