Omsetningsbestemmelser for mel og olje 2019

Publisert: av Camilla Klævold

Omsetningsbestemmelser for fangster som anvendes til mel og olje i 2019

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge er etter drøftinger 11. desember 2018,  og mekling 7. februar 2019, ikke blitt enige om avtale for 2019.

Norges Sildesalgslag har etter dette fastsatt minstepriser som fastsettes etter samme indikatorer og dynamisk modell som i 2019.

Omsetningsbestemmelsene videreføres som i 2018. Link til de nye Omsetningsbestemmelsene finner du her:

Prisene som står i Omsetningsbestemmelsene er som vanlig, er de som gjaldt fra 01.01.19. De oppdaterte og til enhver tid gjeldende prisene finner dere i siste prisrundskriv og under hvert enkelt fiskeslag på nettsiden vår.

Siste nytt