Sier ja til styrking av loddetoktet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeriminister Harald T. Nesvik gir grønt lys til Sildelagets søknad om en ekstra båt i årets loddetokt.

Dette melder departementet på sine nettsider:

Norges Sildesalgslag søkte før helgen om å kunne bruke inndratte midler til en ekstra letebåt i årets loddetokt. Det er spesielle vilkår knyttet til bruk av inndratte midler. Nærings- og fiskeridepartementet må godkjenne at pengene kan brukes til et slikt formål.

Nærings- og fiskeridepartementet har innvilget søknaden, slik at Sildelaget kan bruke inntil 1,2 millioner kroner til å finansiere en ekstra båt. 

Salgsleder i Sildelaget, Kenneth Garvik, opplyser at det er Rødholmen som blir det ekstra fartøyet som skal sette inn i toktet. Det var 6 fartøy som hadde meldt sin interesse for oppdraget og etter trekning ble det Rødholmen som fikk oppdraget.

-Rødholmen ligger for øyeblikket på Halsa og tar ombord loddenota før de setter kursen nordover mot Tromsø og toktstart før helgen, sier Garvik

Departementet har også gitt tillatelse til Havforskningen til å benytte 150 tonn lodde som er resten av de 250 tonnene som var avsett til forskningskvote for 2019

-Vi er meget fornøyd med departementets positive og hurtige svar på søknaden om ekstra fartøy og bruk av resten av forskningskvoten som var avsett for lodde. Da kan vi bruke eventuelle fangstinntekter fra toktet til å dekke deler av støtten vi gir, sier adm dir i Sildelaget, Paul OmaStarter torsdag
Loddetoktet starter 28. februar. Det er Havforskningsinstituttet som er faglig ansvarlig for toktet.

Lodda er en viktig del av økosystemet. Mange andre arter har lodde på menyen. Den er viktig føde for blant annet torsken. Loddebestanden har variert over tid.
På grunn av lav bestand og loddas viktige rolle i økosystemet, ble det ikke åpnet for loddefiske i 2019.

Siste nytt