Styrevedtak om lossing av fangster til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson

Styret i Sildelaget hadde lossing av fangster til mel- og oljeanvendelse til behandling på styremøtet 20. februar og fattet følgende vedtak:

 «Styret viser til at det er kjøper som har ansvar for lossing, noe som blant annet betyr at mannskapet ikke skal ned i rommet. Styret vedtar at lossebestemmelsene i forretningsreglene (§ 12.7) blir stående uendret.»

Siste nytt