Trengs spesialtrål for å fange mesopelagisk fisk

Publisert: av Camilla Klævold

Sintef Ocean har gjennomført en rekke forsøk, men ikke kommet helt i mål med å utvikle en trål som er egnet for kommersielt fiske av arten

Det nylig avsluttede forskningsprosjektet har vært finansiert av FHF og ledet av Sintef Ocean og ble startet etter ønske fra næringen om å utvikle en ny trål for mesopelagisk fiske.

Nå melder FHF at de har lært mye, men at de ikke har kommet helt i mål med å utvikle en trål som egner seg for kommersielt fiske på de mesopelagiske artene.

Fra et innledende forsøksfiske i 2016 lærte forskerne mye om den mesopelagiske artens geografiske utbredelse, vertikal distribusjon, artssammensetning, innblanding av kommersielle fiskearter og fiskeatferd i forhold til trål.

På dette toktet ble det brukt en Egersund 1200m HEX trål som under fiske hadde en horisontal og vertikal åpning på hhv. 100 og 65 meter. Toktet viste generelt at denne trålen var lite effektiv til å fange kommersielle mengder mesopelaigsk fisk, men den fisket tilstrekkelig til råstoffprøver for laboratorieforsøk.

Under det andre toktet i 2017 ble Egersund 800m trål testet, og det ble brukt 14 m2 tråldører. Tråldørene hadde ikke tilstrekkelig spredningskraft og slet med å gi trålen mer enn 50m horisontal åpning. FHF anbefaler 1500-2000kg lodd per ving og sterkere eller større tråldører. Trålen har ikke blitt testet under røffe værforhold eller på voksen (>40mm) mesopelagisk fisk.

I 2018 ble det ikke utført prøvefiske da forskerne så lavere konsentrasjoner av artene.

Av fisk var laksesild og nordlig lysprikkfisk de fiskeartene med høyest forekomst, i tillegg til betydelige mengder med krill.

FHF anbefaler å gjennomføre videre fullskala testing av Egersund 800m, helst under forskjellige værforhold.

Les mer om forsøkene og se video her:Siste nytt