Utnyttelse av makrellavskjær

Publisert: av Roar Bjånesøy

FHF lyser ut inntil 3 millioner til prosjekter som kan utvikle metoder for å lage smaksnøytralt proteinpulver fra makrellavskjær

Dette skriver FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 

Det pågår FoU-prosjekter på en rekke viktige områder relatert til "Pelagisk Løft" - pelagisk nærings felles løft for å øke andelen makrell som fileteres i Norge.
Et av de viktige områdene er restråstoff. Med økt filetering får vi nye mengder verdifullt restråstoff fra makrell som kan ha mange anvendelser i tillegg til å være et verdifullt fôrråstoff.

Marint protein er et område i betydelig vekst, med mange høyt betalende segmenter.

Fiskeproteiner i alle ulike former er forbundet med karakteristisk lukt og smak. Dette har vært en utfordring i en årrekke for industrien som ønsker å produsere proteinpulver til produkter som f.eks kosttilskudd og sportsernæring. Markedet ønsker lukt- og smaksnøytrale produkter som kan smakstilsettes med ulike velkjente smaker.

Pelagisk industri ønsker å produsere mel/pulver med høyt proteininnhold fra avskjær av makrell. Disse produktene er tenkt benyttet inn mot kosttilskudd, ingredienser til pet food eller som næringsmiddel som f.eks functional food. Tørket fiskeprotein har ofte en særegen lukt som kan være vanskelig å fjerne eller kamuflere. Fiskemel har imidlertid høy næringsverdi og det er et mål å kunne fremstille et produkt som har redusert eller fjernet lukt og smak og dermed er mer egnet til humant konsum (HC).

Les mer om prosjektet her: 


 

FHF er et statlig aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og finansieres 100% av næringen selv gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %. Nærings- og fiskeridepartementet er generalforsamling og oppnevner FHFs styre som utgjøres av representanter for næringen. Næringsforankringen er forsterket ytterligere gjennom tre rådgivende faggrupper bestående av aktive aktører i næringen.

Siste nytt