Bli med på sildelotteriet!

Publisert: av Camilla Klævold

Ettersom sildefisket er godt i gang ber Havforskningsinstutittet nå om prøver til sildelotteriet

Forskningsdirektør Geir Huse ber næringen om å bidra til å samle inn flere prøver fra sildefiskeriene.

– Som kjent holder vi på Havforskningsinstituttet i tett samarbeid med Fiskeridirektoratet og fiskerinæringen på med å samle inn prøver fra fiskeriene gjennom det såkalte Sildelotteriet. Det er nå tilrettelagt for at prøver kan bestilles ved å bruke de elektronisk fangstrapporteringsprogrammene eCatch (Dualog) og Ifisk, opplyser Geir Huse.

Han forteller at det så langt har kommet inn få prøver gjennom lotteriet. For brukerne av Ifisk har lotteriet fungert en stund, men brukerne av eCatch må bruke siste versjon av programvaren for å delta i lotteriet.

– Vi ber derfor alle brukere av eCatch om å oppdatere til versjon 1.79 som er siste release og der koblingen til Havforskningsinstituttet er inkludert, forteller Huse.

Han minner om at prøvene som samles inn kun brukes til forskningsformål og primært til å få et best mulig estimat på hvor mange sild som fiskes per aldersgruppe.

– Dette er som kjent svært viktige data i bestandsvurderingene, poengterer han og viser til at lotteriet senere i år også vil bli brukt til å bestille prøver fra kolmulefiskeriet.

Slik er sildelotteriet
Systemet bygger på bruk av den elektroniske fangstdagboken og er utviklet av H. Målet er å få gode prøver fra en bredde av fangster og fangststeder.

Med det nye systemet går det melding tilbake til skipperen om HI ønskjer prøve frå akkurat denne fangsten eller ikkje i løpet av få minutt.

Les mer om saken hos HI:

Ved spørsmål: Ta kontakt med programvareleverandør eller Havforskningsinstituttet
Kontaktinfo: epost til [email protected] eventuelt til Håkon Otterå, tlf. 950 65 762

Siste nytt