Fiskets gang uke 1

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt sildefiske for kystflåten i Nord-Troms, magert i Norskehavet. Og fortsatt makrell ved Shetland på nyåret.

NVG-sild:

Etter en rolig oppstart ble det mer fart i fisket i Nord-Troms og totalt fikk vi 11.300 tonn innmeldt sist uke. Det er kystflåten som dominerer i dette fiske, og de har totalt fisket 10.800 t. Fra to ringnotbåter har vi innmeldt vel 500 t.

I kystgruppen har spesielt den minste flåte som ikke kan føre selv vært aktiv. Videreføring av ordningen med å pumpe rett fra not har bidratt til at disse båtene har tatt 4.600 t, og her har føringsbåtene hjulpet godt til for å frakte silda til kjøperne. Totalt har vi hatt 10 operasjoner fordelt på 8 forskjellige båter.

Det står fortsatt godt med sild i området Reisafjorden og Kvænangen. Snittstørrelsen på silda ligger fra 215 g til 265 g som høyest. Snittet for hele kvantumet er på 246 gram.

I fjor begynte silda i dette område å trekke ut rundt 10. januar. Vi får håpe at silda ikke har det like travelt i år, og at vi kan få fiske på Nord-Troms i mesteparten av januar.

I skarp motsetning til tilgjengelighet av sild i fjordene er bildet annerledes i Norskehavet. Her har vel 10 havgående båter leitet over et stort område fra N 67⁰ til N 72⁰, samt delvis inn i Smutthavet. Registreringene her er beskjedne der silda både har stått spredt utover og dypt. «Gardar» er eneste båt med fangst fra Norskehavet. De fikk 90 t i ett trålhal vel 80 n.mil øst av Røst på lørdag.

Dette er ikke et uvanlig fenomen før silda for alvor begynner å trekke mot gytefeltene. Den blir nok tilgjengelig om en uke eller to når den kommer inn på grunnere vann.

  

Makrell:

Fra ti forskjellige båter har vi totalt 9.700 tonn makrell i journalen. Dette er fordelt på 4 danske og 6 norske båter. Det er uvanlig at norske båter fisker makrell på denne tiden, men med god etterspørsel og fine priser så lokker det båtene ut på dette fiske nå i januar.

All makrell er tatt vest av Shetland, og båtene melder om gode registreringer med fine trålhal på kort tid.

Størrelsene på makrellen varierer endel, fra 330 g som lavest til 448 g som høyest. Et vektet snitt for hele kvantumet gir en snittvekt på 406 gram.

Vi forventer mere makrell i kommende uke da flere norske og en del utenlandske vil fiske fremover.

  

Hestmakrell:

En del mindre kystbåter har sist uke jaktet på hestmakrell i fjordsystemene fra Rogaland i sør til Sunnmøre i nord. Fra 11 forskjellige båter er det innmeldt vel 220 tonn sist uke. Fangststørrelsene varierer fra 5 til 30 tonn, og som vanlig fra fjordene er hestmakrellen stor, med snittstørreslser rundt 500 gram.

Også her er interessen fra kjøperne godt, noe som gir fine priser til fiskerne.

  

Nordsjøsild:

I dette fiske er det tatt en fangst på 220 tonn i Skagerak fra en ringnotbåt. Med bakgrunn i denne fangst har ytterligere fem båter tatt utseiling i dette fiske. Med en kvotre i Skagerak på kun 1.744 t er det satt stopp for utseiling her.

I tillegg har «Spjæringen Senior» fisket vel 50 tonn utenfor Sandefjord. Denne har et snitt på 140 g.

  

Brisling:

Her har vi en fangst på 220 tonn fra hollandsk sektor i Nordsjøen. Størrelsen var på 90 stk./kg og fangsten er omsatt til King Oscar for hermetikk anvendelse.

Fra samme båt som fisket kystsilda har vi en brislingfangst på 36 tonn av stor brisling. Antall på kilo her er 43 stk. noe som er glimrende størrelse for krydring. Fangsten er levert i Sverige.

  

Bergen 07.01.19

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt