Fiskets gang uke 2

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er fremdeles mye sild på Kvænangen og i Reisafjorden. Vi ser også god tilgjengelighet av makrell vest av Shetland

NVG-sild
Hele 23 300 tonn er registrert i journalen i årets andre uke og det er kystflåten som i hovedsak har fanget dette kvantumet. Og det er, med unntak av ett lite kvantum som er tatt på Møre, på Kvænangen og Reisafjorden det er fisket. Fangstfordelingen mellom gruppene er som følgende: Ringnot/trål 5 155 tonn, kyst direktehåvere 14 250 tonn og kyst låssatt 3 895 tonn. Som kjent er størrelsen på silda i dette området fra 180 til 257 gram, vektet snitt på 241 gram.

Mottaksanleggene i nord går for fult, mens ringnot og noen større kystbåter har valgt å gå til Vestlandet og Danmark med sine fangster. Den flåten som låssetter har nytt godt av ordningen med at føringsfartøy kan ta rett fra nota. Ordningen er i alle fall arbeidsbesparende for de som deltar i den. Totalt er det levert vel 5 000 tonn til føringsfartøy denne uke, noe av dette inngår i forrige ukes ukekvantum.

Den havgående flåte som gikk ut i Norskehavet på leting etter den store silda som var det før jul, fant ikke sild i fangstbare forhold og værforholdene gjorde at flåten gikk til land igjen. Nå i slutten av uka er to-tre båter gått ut igjen, vi har fått informasjon om at de registrer en del sild, men den står svært dypt. Et par båter er nesten opp mot 69 grader Nord, rett ut av Bø i Vesterålen og det registres sild i dette området. Så blir det spennende å se hvor lenge silda blir stående på Kvænangen /Reisafjorden før den trekker ut. I fjor på denne tid hadde den største silda forlatt fjordene, kun noe småsild var igjen.


Makrell
Nesten 12 600 tonn makrell er meldt inn til Sildelaget denne uke. Dette er fordelt på 15 fangster hvorav 10 er tatt av norske båter, 4 900 tonn til sammen og 5 fangster er tatt av utenlandske båter, nesten 7 700 tonn totalt. Fisket foregår vest og nordvest av Shetland, rutene 42-50, 42-60 og 42-61. Størrelsen på makrellen varierer fra 370 til 415 gram med et vektet snitt for hele partiet på 391 gram.

Interessen fra norske båter for å delta i vinterfiske etter makrell er vesentlig større i år enn det som har vært vanlig. Så får vi se hvordan dette påvirker det totale bilde.


Nordsjøsild
Første uke av januar gikk 5 båter på leting etter sild i Skagerak. Resultatet ble heller lite, knappe 200 tonn ble den totale fangsten på hele flåten. Selv om at været hemmet aktivitet en kort periode rapporteres det om ubetydelige registreringer av sild i dette området.

En båt har vært i EU sonen, området Bressay Bank, rute 42-33, og tatt en fangst på 430 tonn. Silda hadde en størrelse på fra 125 til 138 gram i snitt og blir levert i Danmark.
I ytre Oslofjord, Horten / Sandefjordområdet, har et fartøy hatt to låsfangster med nordsjøsild, til sammen vel 60 tonn. Fisken har en snittstørrelse på ca. 145 gram og er solgt til svensk kjøper.


Brisling
En fangst på 345 tonn kom i journalen og dermed er kvoten på dette fiskeslaget oppfisket. Så er det bare å vente til august da ny kvote forhåpentligvis vil være tilgjengelig. Som kjent går kvoteåret for havbrisling fra 1. august til 31.mars.

Også i kystbrisling i Oslofjorden er det tatt et par fangster med til sammen nesten 90 tonn. Fangstene er tatt i henholdsvis Horten og Bamble kommune og levert til mottaker i Sverige. Størrelsen på fisken er 42-45 stk. pr. kg.

 

Hestmakrell
På kysten er det et lite fiske etter hestmakrell. Denne uke har 11 båter tatt til sammen 13 fangster, totalt ca. 150 tonn. Fangstene varierer fra 3 til 40 tonn, snittstørrelse 400 til 500 gram. 5 av fangstene er tatt nord på Vestlandet, resten er tatt i kommunene Bømlo, Sveio og Etne. Fangstene er tatt både som direktefangster og låssetting.

 

Kolmule
Et fartøy har vært i aktivitet etter kolmule i Færøysonen noen dager og et nytt fartøy er nettopp ankommet feltet. De opplysninger vi har fått er at det er dårlig fiske, fangster på vel 200 tonn i døgnet og at fangstingen har vært avtakende utover uken. Det er et forholdsvis lite område «tauingen» foregår på og det er en stor flåte med båter, naturlig nok spesielt Færøyværinger, som deltar der.

Bergen 14. januar 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt