Fiskets gang uke 3

Publisert: av Kenneth Garvik

Endelig fangsting på stor sild vest av Lofoten, og mye makrell fra vest.

NVG-sild: 

En middels uke NVG-silda med totalt 16.300 tonn i journalen. Og som de to foregående uker så er det kystflåten som dominerer i dette fiske. De har fisket hele 14.200 t av kvantumet, mens tre ringnotbåter har bidratt med de resterende 2.100 t. 

For den minste flåte som driver låssetting dabbet aktivitetene av og vi fikk kun 500 t tidlig i uken. 

Fisket har også denne uke i hovedsak foregått i Kvænangen der silda nå er i bevegelse utover i fjorden. Ser vi på snittstørrelsene her så varierer disse fra 170 g som lavest, til 260 g som høyest. Vektet snitt fra Kvænangen er 236 gram.   

Det at størrelsene varierer så mye er normalt når silda er i bevegelse og den minste silda står lenger igjen i fjordbotnen. Fra «Nystrøm» som er på sildemerking så meldes det om kast av nesten ren småsild med hovedvekt på 2016 års klassen. 

Fra området vest av Lofoten har noen få båter leitet i området før helgen uten resultat og nordavind hemmet fisket fram til søndag morgen. Da fikk «Brennholm» en fangst på 580 t  knappe 50 n.mil nordvest av Værøy. Silda her har en snittvekt på vel 350 gram. 

Søndag kveld er både notfartøy og trålere i dette område men den står fortsatt relativ dypt for not og er vanskelig å få i trål. 

Vi får håpe silda nå samler seg høyere og på grunnere vann slik at vi i kommende uker får jevnt fiskeri fram til den er på Møre i februar. 

 

 

Makrell: 

En meget god makrelluke med hele 20.900 tonn innmeldt. Disse fangster er fra 18 forskjellige båter fra Norge (4), Danmark, (3) Irland (3) og Skottland/Shetland (8). Et sug etter makrell med gode priser, da spesielt i Norge, har bidratt til at flere båter velger å ta makrellen nå i vinter. 

Makrellen trekker nå sørvestover, og der fangstingen tidlig i uken var rundt 50 n.mil vest av Shetland, så er de siste fangster tatt knappe 100 n.mil sørvest av Shetlandsøyene. 

Alle båter, unntatt «Frantsen Junior», har fisket makrellen med trål. 

Størrelsene på makrellen varierer fra 355- 412 g, med snitt på 393 gram. 

Vi får håpe på fortsatt leveranser av makrell i kommende uke. 

 

Hestmakrell:  

Fra fem forskjellige fartøy er det sist uke fisket knappe 90 tonn med hestmakrell. 

Dette er fangster fra Rogaland i sør til Møre i nord. 

Med «superfullmåne» i dag så kan vi jo håpe at det blir en god uke på hestmakrellen i Vestlandsfjordene. 

 

Nordsjøsild: 

I dette fiske er det tatt en fangst på 380 tonn i EU sonen sørøst av Shetland fra «Magnarson». Størrelsen på silda ligger i området rundt 130 gram. 

I tillegg har «Spjæringen Senior» fisket knappe 40 tonn utenfor Sandefjord. Denne har et snitt på 140 g. 

 

Kolmule: 

To båter har vært i Færøysonen etter kolmule og en har fått kolmule i norsk sone i kombinasjon med Vassild. Totalt har disse tre båtene fisket beskjedne 1.800 tonn. 

Fisket på Færøyane var brukbart i starten men i på slutten lå dagsfangstene på under 100 tonn og båtene avsluttet derfor fisket. 

«Åkerøy» har satt kursen for kolmulefeltet vest av Irland i håp om gode forekomster her. De var første båt i fjor fra dette område med fangst 28. januar. 

 

Lodde-Island: 

Islendingene avsluttet i uken sitt loddetokt og resultatet så langt med viser vel 200.000 tonn moden lodde. Dette er ifølge våre kilder for lite til å sette en kvote så det vil bli et nytt tokt i slutten av denne uke. 

I fjor hadde vi en kvote på Island på knappe 74.000 tonn og første fangst ble innmeldt allerede 22 januar. 

 

 

Bergen 21.01.19 

Kenneth Garvik 

[email protected] 

 

Siste nytt