Fiskets gang uke 4

Publisert: av Line Dale Nilsson

Første fangst med kolmule fra feltene vest av Irland, mens på NVG-sildefeltene har det vært varierende forhold.

NVG-sild
Hele nesten 40 000 tonn nvg-sild ble det fisket denne uke noe som må betegnes som en svært god uke kvantumsmessig. Det er fra Norskehavet at den største andelen kommer. Hele 36 400 tonn ble fisket i området 50 n.m. sørvest av Røst hvor silda nå står.

Forholdene har vært noe varierende både hva vær og fangstforhold angår. Onsdag ble det fanget nesten 13 000 tonn og vi hørte at silda var godt i «fløyt» med gode fangstforhold. Men dagen etter var det igjen dårlige forhold og fisken stod dypt slik at den var vanskelig å fange.


Av det fiskede kvantum har 25 ringnotbåter fisket 20 200 tonn, 11 trålere 8 300 tonn og 21 kystnotbåter 11 200 tonn. Dette er inkl. det som ble fanget på kvænangsområdet. Størrelsen på silda som er fisket ut i havet er fra 320 til 365 gram og med et vektet snitt på 348 gram.


Også i Kvænangsområdet har det vært en del kystbåter i aktivitet og disse båtene bidratt med 18 fangster og et kvantum på 3 330 tonn. Denne silda er som kjent av en vesentlig mindre størrelse, snitt fra 190 til 252 gram og et vektet snitt på 210 gram. Etter de opplysninger vi har fått er det nå bare småsild igjen inne på fjorden og at flåten har forlatt dette område.


På Mørekysten er det tatt tre fangster på til sammen vel 100 tonn. Dette er små sild på 270 gram i snitt. Neste uke forventes godt trykk i sildefiske og at silda trekker på sør. Nå søndag kveld er en flåte samlet ca. 50 n.m. nordvest av Træna. Normalt vil fangstforholdene bli bedre når silda kommer opp på grunnere vann mot Træna. Det som kan bli en utfordring er værforholdene. Her er det en del usikkerhet i bildet.


Makrell
6 800 tonn makrell ble landet til Norge denne uke. Det er 6 utenlandske fartøy som har bidratt med dette og fisken, som har snitt mellom 385 og 405 gram, er fanget nordvest av Hebridene, rute 43-82. Alle fangstene er levert på avtale med norske kjøpere.


Hestmakrell
190 tonn hestmakrell er fanget denne uke. Av dette er 95 tonn låssatt og 95 tonn tatt av direktehåvere. 5 av de direktehåvede fangstene er tatt på Møre, den 6. i fjordområdet øst av Karmøy / Stavanger. De låssatte fangstene er tatt i kommunene Tysnes, Hyllestad, Os og Tysvær. Størrelsen varierer fra 440 til 530 gram.

Kolmule
Årets første kolmulefangst fra feltene vest av Irland ble tatt denne uke og også i år var det «Åkerøy» som var første båt. 1 950 tonn er kommet på kjøl og ble fisket over to døgn. Fangsten er tatt i EU sonen. Første fangst i fjor var også tatt i samme område, rute 48-22 som ligger fra Nord 54 grader og sørover og mellom 13 og 14 grader West.
To andre fartøy er gått mot kolmulefeltene og antas å være på feltet ved disse tider.

Kystbrisling / nordsjøsild.
En kystbåt har tatt en fangst av nordsjøsild / kystbrisling i ytre Oslofjord, Tønsberg – Sandefjordområdet. Fangsten var på ca. 55 tonn med henholdsvis 45 tonn nordsjøsild og ca. 10 tonn stor kystbrisling. Fangsten leveres til kjøper i Sverige.


Bergen 28. januar 2019

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt