For lave makrellkvoter i direktoratets fartøyregister

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er fastsatt foreløpige kvoteenheter for fisket etter makrell i 2019

Kvoteenhetene, og dermed makrellkvotene, vil bli økt etter at kvoteregnskapet for 2018 er gjennomgått. I tillegg ble kvotefaktorene for lukket kystgruppe økt fra 2019 på bakgrunn av sammenslåingen av reguleringsgruppene. Dette skriver Fiskeridirektoratet.

Siden det tar noe tid å gjøre disse endringene vil makrellkvotene og kvotefaktorene for lukket kystgruppe i Fartøyregisteret være for lave ved årets begynnelse.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte den 18. desember 2019 forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2019.

Departementet har fulgt Fiskeridirektoratets forslag, og besluttet å regulere alle fartøy i lukket kystgruppe som en gruppe. Dette innebærer blant annet at fartøyene får fartøykvoter beregnet på grunnlag av en felles kvoteenhet, og at det gis et maksimalkvotetillegg for fartøy med både største lengde og hjemmelslengde under 15 meter. Videre får samtlige fartøy endrede kvotefaktorer fra og med 1. januar 2019. Det relative kvoteforholdet mellom tidligere reguleringsgrupper gjenspeiles i kvotefaktorverdiene.

Arbeidet med å foreta de nødvendige endringene i Fiskeridirektoratets registre vil ta noe tid. Fiskeridirektoratet har som mål at korrekte kvotefaktorer og makrellkvote skal være på plass i fartøyregisteret i løpet av februar 2019.

For mer informasjon om makrellreguleringen for 2019, se pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Siste nytt