Informasjon om visning av fartøykvoter for 2019

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kvoter på fartøynivå for 2019 er nå tildelt for mange av de pelagiske fiskeslagene og kvotestatus pr. fartøy kan søkes opp under «Fartøykvoter». 

For fiskeslag med kvotefleksibilitet på fartøynivå er inngående balanser nå bokført over til 2019. På grunn av pågående etterkontroll og kvalitetssikring, kan det fortsatt bli foretatt korrigeringer på noen enkeltfartøy.

Nærmere info om status for det enkelte fiskeslag er tilgjengelig under «fartøykvoter». Se «tilleggsinformasjon til visning av fartøykvoter».

Det er viktig at hver enkelt reder sjekker fartøyets 2018-kvoter på www.sildelaget.no mot egne opplysninger og tar kontakt dersom dette ikke stemmer med egne opplysninger.

Detaljer om kvotestatus for eget fartøy kan også finnes ved å logge inn på vår ekstranettside.

Siste nytt