Justering av kvoteenheten i fisket etter makrell i 2019

Publisert: av Line Dale Nilsson

På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2018 økes følgende kvoteenheter i fisket etter makrell i 2019:

- Kvoteenheten for fartøy med ringnottillatelse økes fra 2,2 til 2,54.


- Kvoteenheten for små ringnotfartøy økes fra 2,1 til 2,35.


- Kvoteenheten for fartøy med makrelltråltillatelse økes fra 0,43 til 0,48.


- Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten for lukket kystgruppe økes fra 16,884 tonn til 20,087 tonn. For fartøy med største lengde og hjemmelslengde under 15 meter økes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten fra 30,392 tonn til 36,156 tonn.

Endringene har virkning fra og med 25. januar 2019.

 

Siste nytt