Lite lodde registrert på Island så langt

Publisert: av Kenneth Garvik

Båtene som var ute på tokt er nå kommet til lands.

En forskningsbåt og to fiskebåter har den siste periode kartlagt de tradisjonelle områdene fra nordvest til øst av Island. Fra våre kontakter på Island så meldes det om beskjedne registreringer av lodde, og dermed små forventninger om en kvote på nåværende tidspunkt.

Ifølge våre kilder avholdes det et møte i dag (onsdag) om veien videre. Dersom en nå ikke får satt en kvote basert på dette toktet, så vil det sannsynligvis bli satt opp et nytt tokt i de kommende uker.

Sildelaget følger utviklingen på Island fremover.

 

Siste nytt