NVG-sild og MSC-status

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det er sannsynlig at NVG-sild beholder MSC-sertifikatet inn i videre resertifiseringsprosess

Det har gjennom 2018 hersket stor tvil om fremtidig status for MSC-sertifikatet for Norsk vårgytende sild. Usikkerheten har dreid seg både om bestandssituasjon som ble vurdert i en fremskyndet revisjon i mai 2018 og senere manglende oppfyllelse av vilkår om kvotefordelingsavtale.

Island, Færøyene og en gruppe EU-fiskerier har også MSC sertifikat på nvg-sild. Det vil bli gjennomført en såkalt «harmonisering av tidslinje» som gjør at alle parter får en klar deadline om å løse dette vilkåret om kvotefordelingsavtale i løpet av 2020.

-Fiskarlagets frykt har vært at Færøyene og EU, ettersom de ble sertifisert på et senere tidspunkt, etter MSC-regelverket kunne kommet til å beholde sertifikatet lengre enn Norge og Island hvis det ble en snarlig suspensjon. Dette ville etter Fiskarlagets skjønn vært i strid med all sunn fornuft, ettersom en kvotefordelingsavtale avhenger av alle fire parter, sier Tor Bjørklund Larsen.  Larsen har siden 2014 hatt det faglige ansvaret for arbeidet med miljøsertifisering og bestandsforvaltning. Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom salgslagene, Norges Sjømatråd og Norges Fiskarlag. 

For Norges MSC-sertifikat på nvg-sild, tyder dette på at sertifikatet beholdes inn i 2020, gitt at den pågående resertifiseringen er vellykket. Det er viktig å påpeke at usikkerhetsnivået rundt dette sertifikatet forblir høyt, selv om en viktig midlertidig milepæl er rundet.

Fakta:
Norske fiskerier er verdens største enkeltklient for Marine Stewardship Council (MSC). Dette skyldes i stor grad at vi i Norge bevisst har satset på felles sertifiseringer av nasjonale fiskerier, hvor alle deler godene, i stedet for at enkeltaktørene sertifiserer sine egne båter og bedrifter. Næringen har lagt ned betydelige ressurser knyttet til å oppfylle og tilrettelegge for å bli standardisert og få godkjenningsstempel fra MSC.

 

Siste nytt