Ny rekord for eksport av sjømat i 2018

Publisert: av Jarle A. Hansen

Norge har eksportert 2,7 millioner tonn sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018, forteller Sjømatrådet på sin nettside.

Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 5 prosent, eller 4,6 milliarder kroner mer enn i 2017. Dette tilsvarer 37 millioner måltider sjømat hver dag hele året, eller 25 700 måltider per minutt.

- Norge eksporterte sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner i 2018. Selv om vi ikke passerte den magiske 100 milliarder-grensen har det vært et nytt godt år for norsk sjømateksport. Oppsummert var det både rekordhøy eksportverdi og rekordhøyt eksportvolum for norsk sjømat i 2018. Dette til tross for Brexit, handelskrig og andre utfordringer som har skapt uforutsigbarhet i verdensmarkedet. Sjømateksporten til EU-markedet har økt på grunn av lavere konkurranse og en gunstig valutasituasjon mot euroen. Vi ser en tilbakegang i sjømateksporten til Asia, som en følge av økt konkurranse og en fortsatt utfordrende markedsadgang til Kina, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. 


Havbruk størst på verdi, fiskeri på volum
Norge har eksportert 1,1 million tonn fisk fra havbruk til en verdi av 71 milliarder kroner i 2018. Volumet har økt med 5 prosent, mens verdien har økt med 3,4 milliarder kroner eller 5 prosent fra 2017.

Verdien av sjømateksporten fra fiskeri utgjør 28 prosent, mens volumet utgjør 59,5 prosent. Norge eksporterte 1,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 28 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 2 prosent i volum, mens verdien økte med 1,2 milliarder kroner eller 4 prosent fra 2017.


De viktigste artene
Laks er den største arten målt i både volum og verdi. Norge har eksportert 1,1 million tonn laks for 67,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 5 prosent, mens verdien økte med 3,2 milliarder kroner eller 5 prosent fra 2017.

Ørret er den andre store oppdrettsarten. Norge har eksportert 46 400 tonn ørret for 3 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 16 prosent i volum, mens verdien økte med 127 millioner kroner eller 5 prosent fra 2017.

- I 2018 var det eksportrekord for hele hvitfiskkategorien målt i verdi. Torskeeksporten økte med 4 prosent i verdi som følge av økt pris, mens eksportrekorden for sei skyldes primært økte volumer. EU er det viktigste hvitfiskmarkedet med 64 prosent av den totale eksportverdien, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet Ingrid Kristine Pettersen.

Makrell er den nest største arten innen fangstsektoren. Norge har eksportert 255 000 tonn makrell for 3,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumnedgang på 24 prosent, mens verdien falt med 300 millioner kroner eller 7 prosent fra 2017.

- Etter kvoterådet i høst som indikerte stor nedgang i makrellkvotene for 2019, så vi en kraftig prisøkning mot slutten av 2018. Med lavere eksportvolumer ser vi at en større andel av makrelleksporten går til Japan. Det er en betydelig prisforskjell mellom markedene, og det er viktig at Norge opprettholder og utvikler markeder som betaler godt for norsk makrell, sier Paul T. Aandahl.

Lavere priser for sild i 2018. Norge har eksportert 292 000 tonn sild for 2,6 milliarder kroner i 2018. Volumet var på samme nivå som i 2017, mens verdien falt med 173 millioner kroner eller 6 prosent fra 2017.

Andelen sild som eksporteres bearbeidet øker. I 2018 ble 45 prosent av norsk sildeeksport bearbeidet, mens 55 prosent ble eksportert ubearbeidet. I 2017 ble 42 prosent av norsk sild bearbeidet.


De viktigste markedene
Norge har eksportert 1,7 millioner tonn sjømat til EU for 66 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 8 prosent, mens verdien økte med 5,1 milliarder kroner eller 8 prosent mot 2017.

Nedgang i sjømateksporten til Asia. Norge har eksportert 478 000 tonn sjømat for 17,7 milliarder kroner til Asia i 2018. Det er en volumnedgang på 12 prosent, mens verdien falt med 1 milliard kroner eller 5 prosent fra 2017.

Svak vekst til Øst-Europa. Norge har eksportert 172 000 tonn sjømat for 3,6 milliarder kroner til Øst-Europa i 2018. Det er en volumnedgang på 5 prosent, mens verdien økte med 85 millioner kroner eller 2 prosent fra 2017.

2018 er første året eksportverdien passerer 10 milliarder kroner til et enkeltmarked. Polen var Norges største marked målt i eksportverdi i 2018. Norge har eksportert 228 000 tonn sjømat for 10,2 milliarder kroner til Polen i 2018. Det er en volumøkning på 17 prosent og en økning på 1,3 milliarder kroner eller 14 prosent fra 2017.

Danmark var i 2018 det nest største markedet for norsk sjømat målt i eksportverdi. Norge har eksportert sjømat for 8,6 milliarder kroner til Danmark i 2018. Det er en økning på 438 millioner kroner eller 5 prosent fra året før. Største vekstmarked utenom Polen i 2018 var Storbritannia med en vekst på hele 956 millioner kroner eller 18 prosent til en total eksportverdi på 6,2 milliarder kroner. Dette gjør Storbritannia til vårt fjerde viktigste marked i 2018.


Les alle nøkkeltallene her:

 

 

 

Siste nytt