Nye minstepriser på NVG-sild fra 9. januar 2019

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra onsdag 9. januar gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):

NOK 3,93 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram):

NOK 3,77 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram):

NOK 3,55 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram):

NOK 2,80 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,37 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel / olje):

NOK 1,70 pr kg

 

Prisene er gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Meldingen finner du her:

Siste nytt