Nye priser for råstoff til mel- og olje

Publisert: av Line Dale Nilsson

Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 7. januar 2019

Melindikatoren viser en økning på 0,90 % og oljeindikatoren på 4,69 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Det blir derfor endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 07.01. 2019.

Rundskriv 02/19 kan du lese her:

Siste nytt