Rekrutteringskvotene er klar

Publisert: av Camilla Klævold

Etter en revurdering er rekrutteringsadgangene for 2019 klar

Fiskeridirektoratet region Nord har ferdigbehandlet søknadene om rekrutteringsadganger for 2019, etter at noen av søknadene er blitt vurdert på nytt i forbindelse med informasjon/avklaringer som dukket opp ved behandling av klagene. De aktuelle fiskerne har fått mulighet til å klage på vedtakene.

Det kom inn i alt 127 søknader om deltakeradganger i årets runde, og 10 av disse har mottatt endelig vedtak om tildeling. Alle disse er menn og de kommer fra «typiske» fiskerifylker som Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Rekrutteringsordningen er bestemt av Nærings- og fiskeridepartementet og gjelder for fiskere født 1988 eller senere.

Navn Kommune/fylke Fødseslsår Deltakeradgang
Daniel Kleppe Ulstein/Møre og Romsdal 1993 THS-N
Adrian S. R. Hardy Verøy/Nordland 1992 THS-N
Henrik Endre Økland Hevrøy Austevoll/Hordaland 1988 THS-N
Andreas Gåsvær Færøy Solund/Sogn og Fjordane 1988 THS-N
Matz Vegar Rirud Lyder Finnmark/Lebesby 1994 THS-N
Per Daniel Bøthun Losnegård Gamvik/Finnmark 1990 THS-N
Benjamin Jakobsen Vestvågøy/Nordland 1989 THS-N
Anfinn Ervik Selje/Sogn og Fjordane 1988 THS-N
Jon-Are Isaksen Bongo Vadsø/Finnmark 1989 THS-N
Håvard Vikedal Pedersen Røst/Nordland 1996 THS-N

Siste nytt