Sildelagets markedsplass

Publisert: av Jarle A. Hansen

Blant de viktigste rammevilkårene for omsetning i Sildelaget er garantiene om fri konkurranse om råstoffet og om like konkurransevilkår, sier Paul Oma.

Dette er avgjørende for at Sildelaget skal kunne bidra til å maksimere verdiskapingen av de pelagiske ressursene.

Gjennom auksjonen har vi en åpen og fri konkurranse om råstoffet. Fri konkurranse vil gi riktig pris og dermed maksimere verdiene på det som høstes i havet. Åpenhet er viktig for å sikre legitimitet om at konkurransen er fri og reell. Åpenhet er også viktig for at aktørene skal kunne gjøre sine tilpasninger til den aktuelle markedssituasjonen. Samtidig er vi opptatt av at prisinformasjon kun skal deles med fiskere og kjøpere som handler gjennom markedsplassen. Sistnevnte er nødvendig for at selgerne og kjøperne skal kunne ta rasjonelle valg om salg og kjøp i auksjonen. Auksjonsformen, anbudsauksjon og ikke overbudsauksjon, krever at involverte kjøpere og fiskere får oppdatert informasjon om budgivning og resultat, ikke minst for å kunne forsikre seg om at alt foregår etter fastsatte retningslinjer. Videre er informasjonen nødvendig for å ta gode valg om salgstidspunkt, utbudsområder, og hvilket bud skal avgis for hvilke fangster.

Like konkurransevilkår er avgjørende for at vi skal oppnå en fri konkurranse. På Sildelagets markedsplass betyr like konkurransevilkår fravær av forskjellsbehandling. Her må alle aktører forholde seg til det samme regelverket uavhengig av om de er små eller store, norske eller utenlandske. Vi er overbevist om at like konkurransevilkår på Sildelagets markedsplass er avgjørende for at utenlandske aktører skal benytte seg av markedsplassen.

En annen av garantiene som Sildelaget stiller, er garanti for oppgjør til fisker. Etter 14 dager har fisker fangstverdien på konto. Dette til tross for at Sildelaget må vente i 30 dager på penger fra kjøper. Denne ekstra kredittiden har en stor kostnad for fisker (gjennom Sildelaget). Men dette er en ordning som har fungert etter hensikten siden 2010, og den bidrar til å gjøre markedsplassen attraktiv.

Virker dette? Vårt inntrykk er at vi har klart å skape en attraktiv markedsplass som også utenlandske aktører finner interessant. Ser vi på de siste fem årene så har Sildelagets markedsplass tilført norsk fiskeindustri råstoff til en verdi av  ca. 1,4 milliarder kroner årlig. Samtidig kjøper utenlandske kunder råstoff fra norske fiskere for ca. 600 millioner kroner årlig. Det viser at norsk pelagisk industri er meget konkurransedyktig.

Norges Sildesalgslag er tilhenger av frihandel i norsk handelspolitikk, og dette må også gjelde i førstehåndsmarkedet. Selv om norske fiskere selger fangster til kunder i utlandet er det slik at ca. 98 % av all pelagisk fisk som ble fisket av norske fiskere i 2018, ble gjort tilgjengelig for kjøp av norsk industri.

Min påstand er at Sildelagets markedsplass med fri konkurranse og like konkurransevilkår har gitt et solid bidrag til nasjonal verdiskaping, en lønnsom pelagisk fiskeflåte og til å skape en konkurransekraftig norsk industri.

Siste nytt