Viktig med informasjon til beslutningstakerne

Publisert: av Roar Bjånesøy

Næringspolitikere fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet var før helgen på besøk hos Pelagisk Forening og Sildelaget i Bergen for å høre mer om fiskerinæringen

Hør hva Mariann Frantsen fra Pelagisk Forening og Sildelagets Paul Oma hadde å si om besøket i videoen over. (Kan by på problemer å åpne den i Explorer) 

Fra politikerhold stilte leder for Næringskomiteen, Geir Pollestad (SP) samt medlemmene Terje Aasland, Ruth Grung og Cecilie Myrseth, alle fra Arbeiderpartiet. 

Ombord i ringnotbåten Krossfjord, fikk politikerne og deres rådgivere torsdag ettermiddag  en fin omvisning samt betraktninger fra fiskerhold fra skipper Ole Hamre. Senere ble det foredrag i messen fra Professor Ola Grytten om både deltakerloven og strukturering. Ola Christian Olsen fra Olsen-gruppen holdt og et foredrag om temaer rundt norsk fiskeri. Politikerne var tydelig engasjerte og hadde mange spørsmål underveis.

Fredagen fikk politikerne både en innføring i Sildelagets auksjonssystem og et foredrag av Paul Oma om viktigheten av Fiskesalgslagsloven og verdiskapningen norske fiskerier står for. Også kjøpersiden var representert ved Jan Otto Hoddevik fra Global Fish som påminnet politikerne om blant annet viktigheten av god markedadgang, og ikke minst god markedsføring,  verden over for all den sjømaten Norge eksporter.

Også Eirin Roaldsen og Arve Myklebust hadde på vegne av Pelagisk Forening innspill til politikerne om den store verdiskapningen og de store verdiene fiskeflåten legger igjen i lokalmiljøene langs kysten.

For de som har abonnement, har Fiskerbladet en lengre sak om Ola Grytten sitt innlegg på Krossfjord her: 

Også Bergens Tidende fant rom for en sak om Krossfjord-reder og styreformann i Pelagisk Forening, Marit Hamre ( abo) 


Siste nytt