Anbefaler ikke loddefiske JM

Publisert: av Camilla Klævold

Loddetoktet rundt Island og Jan Mayen ble utført mellom 12 sept – 21 oktober, forskerne anbefaler ikke kvote for 2020

Toktet ble utført med Arni Fridriksson og Eros og hadde som mål å estimere størrelse på fiskbar og unglodde. Nå skriver det islandske havforskningsinstituttet at de ikke anbefaler loddekvote for kommende sesong.

Toktet startet langs kanten av Øst-Grønland rundt 75°N og gikk sørover til rundt 64°N, i islandske farvann, vest for Jan Mayen og rundt vest og Nord-Island (se artikkelbilde øverst i saken).

Det ble observert lodde i et stort område langs kanten av Grønland (se bilde under). Umoden lodde ble stort sett observert i de sørøstlige delene av toktet mens moden lodde dominerte øst for Scoresby. Som tidligere år fant forskerne mest lodde i vest, mens de ikke så så mye lodde nord. Den nordligste registreringen av lodde var på 71°30’N.

Totalt estimert loddebestand er på 795 000 tonn hvor 186 000 tonn antas å fra toårsklassen og eldre. Forskerne estimerer den umodne loddebestanden til å være 83 milliarder individ eller 608 000 tonn. Det trengs over 50 milliarder individ for å kunne tillatte loddekvote, og det må etterlates 150 000 tonn til å gyte. Den umodne loddebestanden vil undersøkes av ICES, som vil komme med et offisielt kvoteråd den 29. november.

På bakgrunn av toktet vil the Marine Research Institute på Island ikke anbefale loddekvote for 2020/2021 sesongen.

Tidligere i høst skrev vi at det heller ikke anbefales loddefisket i Barentshavet for kommende sesong.

Siste nytt