Fiskebåt Nords årsmøte åpnet

Publisert: av Camilla Klævold

Marius Ytterstad satte fokus på kvotemeldingen og miljø i sin åpningstale

- Forslaget om å opprette en såkalt statlig kvotebank er kanskje det forslaget som har vakt mest harme i næringen. Det må ikke råde noen tvil; forslaget er en skatt på en ressursrente, slik som næringen hevder. Dette er i klar konflikt med regjeringserklæringen som var helt tydelig på strukturkvotenes tilbakefall til fartøygruppene, sa styreleder i Fiskebåt Nord, Marius Ytterstad i åpningstalen til årsmøtet.

Regjeringens forslag til kvotemelding er en av hovedsaken på årsmøtet til Fiskebåt Nord. I talen kom Ytterstad inn på flere kritikkverdige forhold i det forslaget som er lagt fram og som nå er til behandling i stortinget.

Klimaproblematikk og vindkraft er de andre hovedtemaene under årsmøtet til Fiskebåt Nord.

- Havet ventes å gå inn i en ny og hittil ukjent tilstand i løpet av dette århundret. Det ventes å bli varmere, surere, mer lagdelt og med mindre oksygen. Det er ingen tvil om at klimaendringene er en stor utfordring også for fiskerinæringen, sa Ytterstad i  åpningstalen til årsmøtet i Tromsø.


Les hele talen til Yttestad på Fiskebåt sine sider:

Her finner du programmet til Fiskebåt Nords årsmøte:

Siste nytt