Fiskets gang uke 44

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra storfiske til heller rolige dager på nvg-silda. Litt oppsving i landet makrellkvantum.

NVG-sild
Vel 51 600 tonn med nvg-sild er registrert i journalen vår denne uke og det er høstens beste så langt. Uken begynte godt med over 11 000 tonn både mandag og tirsdag og tar man med forrige søndag kommer vi i ca. 33 000 tonn på tre dager.

Det er litt mer enn det industrien klarte å ta unna på så kort tid slik at det var fangster som ble usolgt på noen få auksjoner. Men med god velvilje fra både kjøpere og fisker ble alle fangstene solgt og plassert på mottaksanlegg. Så store mengder på så kort tid har jo selvfølgelig ingen positiv innvirkning på prisnivået.

Det er fremdeles på to områder det fiskes, vest i Norskehavet / Smutthavet og i nord, ut av Kvænangen, helt ut på Fugløybanken.

I Norskehavet er det igjen to områder der mesteparten av fangstene er tatt, det nordligste nesten oppe på 69 grader nord i Smutthavet og et område lengre sør på rundt 67 grader nord, ca. 4 grader øst, i norsk sone. Det meldes om gode mengder sild, men den står dypt og vil ikke komme så mye opp at fangstforholdene blir gode. Noen har også forsøkt med trål, men heller ikke trålforholdene er gode.

Av ukekvantumet kommer vel 33 300 tonn fra dette området her ut i Norskehavet. Storparten er levert til konsumanleggene i Norge, men noen få fangster, ca. 2000 tonn er innmeldt for leveranse til indirekte konsum. Fangstene fra tre danske og to irske fartøy er med i det totale ukekvantum.

Deltagelsen i fisket her ute er 34 ringnotbåter som har fisket 25 750 tonn, 6 kystfartøy har bidratt med 2 000tonn, 2 tråler 1 330 tonn og 4 utenlandske fartøy med 4 250 tonn. Størrelsen, vektet snitt, er 378 gram.

På det nordligste feltet, som strekker seg fra Kvænangen til ut på Fugløybanken er det innmeldt vel 18 300 tonn nvg-sild. Snittstørrelsen er fra 239 til 320 gran med et vektet gjennomsnitt på 275 gram. På dette feltet har 7 ringnotbåter fisket 6 600 tonn, mens 37 kystbåter har fisket vel 11 700 tonn. Av dette er ca. 2 800 tonn innmeldt til indirekte konsum.

Det har vært prøvefiske inne på Kvænangen for å konstatere en mulig åpning av fjorden for større kystnotbåter, men det ble funnet for mye torsk og sei til at området kunne åpnes. Det har ikke vært låssettere i aktivitet enda, disse forventes å komme kanskje allerede i neste uke.


Makrell

Vel 17 200 tonn er det innmeldt med makrell denne uke og det er de utenlandske fiskerne som står for den største delen av kvantumet. 8 fangster er registrert, til sammen 10 885 tonn. De utenlandske båtene har fisket i området fra sørøst av Fair Isle og nordover til øst av Shetland.

Den norske havflåten har landet 6 215 tonn fra samme område. Av dette har ringnot bidratt med vel 1 655 tonn, den større kystflåten 3 315 tonn, SUK 660 tonn og en tråler med 610 tonn.

Størrelsen på makrellen fanget av de norske båtene er fra 369 til 469 gram med et vektet snitt på 438 gram.

På kysten er det denne uke fisket 100 tonn makrell som er meldt inn. (Dorgefangster under 10 tonn er ikke pliktig å melde inn.) Av dette er 56 tonn låssatt, hovedsakelig i Bømlo kommune, i tillegg en direktefangst på 4 tonn. Av dorgefisk er det meldt inn tre fangster på til sammen 40 tonn. Dette er innmeldt fra området mellom Egersund og Karmøy.

 

Nordsjøsild
Nordsjøsildfiske har jo variert mye fra uke til uke, denne uken ble det fisket vel 1 000 tonn inkl. bifangst i annet fiskeri. 970 tonn ble tatt i direktefiske ette nordsjøsild, tre fangster alle tatt i rute 41-10, ut av Scarborough. Fra dette området er det også tidligere i høst kommet en del sild.

Størrelsen på silden fra dette området er fra 160 til 210 gram i snittvekt fordelt på fangster.

Denne uken ble delkvoteenheten for SUK og lukket gruppe kyst opphevet. For ringnot er det ikke ansett å være rom for endring på nåværende tidspunkt.

 

Indirekte konsum
I fisket til indirekte konsum har det denne uke blitt et oppsving i øyepålkvantumet. Totalt vel 3 000 tonn er innmeldt. Av dette er 1 115 fisket av de båtene som fisker i «Kanten».

Fra EU sonen kommer 1 185 tonn fra området Bressayhola og 735 tonn fra Fladengrunn. Av andre fiskeslag er det tatt 650 tonn kolmule, 290 tonn strømsild / sølvtorsk og 300 tonn hestmakrell. I tillegg noen tonn nordsjøsild som er med i fangstene.


Bergen 4/11 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt