Fiskets gang uke 46

Publisert: av Roar Bjånesøy

Flere fangster, men mindre kvantum i nvg-sildfiske. Brukbart nordsjøsildfiske og godt kystbrislingfiske.

NVG-sild
Denne uke kom låssettingsfiske skikkelig i gang på Kvænangen. Mange fartøy var kommet til og gode forhold og god føringskapasitet fra midt i uka gjorde at det ble et eventyrlig godt fiske. 34 600 tonn er ukens totale innmeldte kvantum, alle områder.

Som sakt har det vært gode forhold for låssetting, dvs. låssetting hvor føringsfartøyet tar rett fra not. Ca. 4 300 tonn har denne gruppen fisket inkl. et par mindre landnotsteng. De noe større fartøyene i kystnotgruppen som fører egen fangst har fisket ca. 15 000 tonn.

Fra ringnotgruppen har 6 fartøy vært i aktivitet på dette nordlige området. Disse fartøyene har fisket lengre ut i havet, nord av Torsvåg. 5 000 tonn har denne gruppen meldt inn.

Også vest i Norskehavet / Smutthavet har det denne uke blitt fanget en del fisk. Forholdene her har vært varierende med at fisken stod for dypt for not og vanskelig å få på trål. Sist i uka bedret forholdene seg og silda ble mer «fangstbar» med not. En kystbåt, 4 båter fra trålgruppen og 11 ringnotbåter har fisket i dette området. Totalt kommer det fra dette området 10 050. Størrelsen på silda her vest er 377 gram vekter snitt.

Også på Trøndelag- / Mørekysten er det tatt noen mindre fangster med nvg-sild. Totalt 250 tonn. Disse fangstene er levert noe til konsum og noe til M/O.

 

Nordsjøsild
Knappe 5 900 tonn nordsjøsild er fanget av denne uke. 14 forskjellige fartøyer har vært i arbeid, 10 ringnotfartøy og 4 kyst / SUK båter. Ca. 2 100 tonn er solgt til mel / olje anvendelse, mens knappe 3 800 tom er solgt til konsum. Ca. 30 tonn er bifangst i øyepålfiske.

Fordelingen mellom sonene er ca. 2 500 tonn fra norsk sone og 3 400 fra EU. I norsk sone er det fisket over er ganske vidt område fra vest av Egersundsbanken, Lingbanken og nordover mot Utsiragrunnen. I EU sonen har fisket foregått på sørøst av Shetland, fra Bressay bank og nordover til Bressay Ground.

Fangstene varierer fra 55 til 975 tonn, trolig styrt av fartøyenes restkvantum og ikke minst de varierende forhold.

Makrell
Makrellkvantumet gikk kraftig ned denne uke, til 4 600 tonn. Dette kommer fra tre utenlandske trålere og største fangst var på 2 200 tonn. Fangstene er tatt på nordøstsiden av Shetland, rute 42-62.

Snittvekt 438 til 450 gram. I tillegg er det tatt en låsfangst i Bømlo kommune på 2 tonn som er solgt til ferskanvendelse.


Kyst- og havbrisling
I kystbrislingfiske fikk vi en svært positiv utvikling denne uke. Fisket på Trondhjemsfjorden har gitt godt resultat for de fire båtene som har deltatt der, 620 tonn er innmeldt. Flott størrelse på brislingen, fra 65 til 77 stk. pr.kg.

To båter har vært sør i Nordsjøen etter havbrisling. En fangst på 360 tonn er meldt inn. Det andre fartøyet er fremdeles i aktivitet på feltet.Hestmakrell
Av hestmakrell er det denne uke fanget 160 tonn til konsum. Alle fangstene er tatt på kysten, fra Vindafjord / Sveio kommune og også en fangst på Mørekysten. Stor fisk, fra 480 til 680 gram i snitt.
I tillegg knappe 20 tonn som bifangst i «kantenfiske».

Også båter i havflåten har vært ute på leting etter hestmakrell, men har ikke registrert noen fangstbare forhold.


Indirekte konsum
Til indirekte konsum er det denne uke meldt inn henholdsvis tre fangster på til sammen 1 470 tonn øyepål fra EU sonen og en fangst på 770 tonn kolmule og 400 tonn strømsild fra kanten.

Bergen, 18.nov. -19
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt