Fiskets gang uke 47

Publisert: av Kenneth Garvik

Stor føringsaktivitet på Kvænangen for den minste sildeflåte

NVG-sild:
Som forventet så gikk ukeskvantumet noe ned, og totalt fikk vi innmeldt 27.500 t.
Det som for øvrig gikk opp er kvantum fra de minste i kystgruppen som leverer til føringsbåt på Kvænangen. Her er det sist uke fisket 6.300 t, mot 3.800 t sist uke. Dette fordeler seg på hele 133 innmeldinger der noen har låssatt silden og andre fangster er pumpet rett fra not. For å føre alle disse fangster har vi hatt 10 forskjellige føringsbåter som har gått 13 turer. Så aktiviteten på Kvænangen har vært rimelig stor gjennom uken, der værforholdene har vært ideelle gjennom hele uken.

Fra det andre gruppene er det fisket 9.200 t fra ringnot, 9.300 t fra øvrig kyst og 2.200 fra trål. Og fra en russisk tråler er det innrapportert 500 t for mellomlagring.

Også denne uke fordeler fisket seg på to områder, der det fra Smutthavet vest av Røst er fisket 10.400 t med stor sild, med størrelser fra 350 til 384 gram på snitt.
I kvænangsområdet der det resterende, 17.100 t, kommer fra ligger størrelsene til konsum i området 240 til 291 gram.

I kommende uke forventer vi ytterligere nedgang i kvantum, da det minker betydelig på båter som har kvote igjen.


Nordsjøsild:
I direktefiske etter nordsjøsild er det tatt beskjedne 500 tonn. Dette er fordelt på fem fartøy, og alt utenom 20 tonn er tatt i EU sonen sørøst av Shetland.

Båtene melder om dårlig samling på silda der også værforholdene periodevis har hemmet flåten.

Da noen båter fortsatt har kvote igjen i Nordsjøen forventer vi litt aktivitet i dette fiske fremover.


Hestmakrell:
På fjordene i sørlige deler av vestlandskysten har fem ulike båter fisket 150 tonn med hestmakrell.
Dette er stor fisk med snittvekter fra 460 til 570 gram.


Kyst, - og havbrisling:
Fra Trondheimsfjorden er innmeldt 460 tonn sist uke. Disse fangster er i hovedsak tatt i Åsenfjorden som ligger nord av Stjørdal. Fangstingen var best de første dagene av uken og i helgen har båtene lagt i ro.
Brislingen i Trondheimsfjorden er stor med antall/kilo på under 70. Dette gjør at den kan anvendes både til hermetikk og krydring. I forhold til markedet for krydring så er disse fangster kjærkomne da det er vanskelig å få tak i storbrisling fra andre land. Så de 260 tonnene som er omsatt til denne anvendelse bidrar til å berge juleansjosen for julen 2020.

Fra sørlige deler av Nordsjøen har to båter fisket havbrisling med til sammen 970 tonn. Begge båtene har brukt trål og fisket her har vært brukbart, der båtene har få dager på feltet.
Av årets kvote på 10.000 t er det fisket 8.700 t, der 16 båter har deltatt. Ytterligere 2 båter kan ta utseiling fram til 30 november. Om noe av kvoten gjenstår 1 desember, så kan nye båter melde seg på, og den med laveste tørnnummer får gå.

 

Indirekte konsum:
Fra fem trålere er det fisket 1.700 t øyepål, 740 t kolmule og knappe 350 t med strømsild.

Disse fangster er for øyepål tatt i EU sonen og for kolmule i norsk sone.

 

Bergen 25.11.19
Kenneth Garvik
[email protected]

 

Siste nytt