Følg fiskerikontrollutvalget sin fremleggelse

Publisert: av Camilla Klævold

I dag overleverer kontrollutvalget sine råd for framtidens fiskerikontroll, NOU 2019, se live:

Se sendingen her: (omtrent midt på siden)

Fiskerikontrollutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018. Utvalget fikk i oppdrag å gi råd om innretningen av den nasjonale kontrollen med fiskerinæringen med vekt på bruk av teknologi, myndighetenes organisering og endringer i regelverk. Utredningen ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 29. november 2019.

Les hele dokumentet her:

Siste nytt