Klimaendringer og raudåtefiske gir dårligere sildefiske

Publisert: av Camilla Klævold

Havforskningsinstituttet har studert hva høyere havtemperaturer og endringer i forvaltningen vil kunne gjøre med kommersielt fiskeri i Norge

Det er tekfisk som omtaler saken. Havforsker Cecilie Hansen sier til tekfisk at en må være føre var om man øker presset på økosystemet på flere nivå.

Arbeidet er en del av et stort EU-prosjekt som forsker på endringer i klima og fiskeri i ulike deler av Europa, Ceres.

- Vi kjørte modellen med en forsiktig klimafremskrivning med en temperaturøkning på 1-2 grader, sier Hansen til tekfisk.

De har sett nærmere på mesopelagisk fisk og raudåte grunnet den kommersielle interessen for artene.

Forskerne simulerte et stort uttak av disse artene, mye større enn det som det foreløpig er åpnet for.

Modellforsøkene viste at den totale fangsten økte, men fangsten av pelagisk og bunnfisk gikk ned.

- De bestandene vi fisker på i dag, kan brukes direkte som mat, mens de nye artene i modellen ikke kan det. Samtidig vil de gi høyere fangster, så man kan ikke avfeie det med at det ikke kan lønne seg økonomisk, sier Hansen.

Les hele saken på tekfisk:

Siste nytt