Melding til fiskere og kjøpere av kystbrisling

Publisert: av Camilla Klævold

Oslofjorden og Trondheimsfjorden åpnes for kystbrislingfiske lørdag 9. november 2019

Områdene for å fiske kystbrisling til hermetikkformål utvides fra lørdag 9. november 2019 kl 16:00.  Fra nevnte tidspunkt vil det også være tillatt å fiske kystbrisling i Oslofjorden og i Trondheimsfjorden.   

Fartøy som ønsker å delta i kystbrislingfiske i Trondheimsfjorden må melde utseiling til Norges Sildesalgslag minimum 24 timer før de ankommer de aktuelle brislingfeltene.  For fartøy som fisker i Trondheimsfjorden vil det fra starten gjelde en turkvote på 50 t.  Avhengig av utviklingen i fisket kan turkvoten bli endret eller opphevet.    

OBS!  Fangster må holde kriterier som fremgår av brislingavtalen 2019, jfr Rundskriv 18/19.  

Norges Sildesalgslag gjør også oppmerksom på vilkårene som gjelder for å delta i fisket etter brisling med kystnotfartøyer i 2019, jfr deltagerforskriften § 36.

Norges Sildesalgslag vil til sist be fiskerne om at de utviser aktsomhet og ansvarlighet ved utøvelsen av kystbrislingfisket i de respektive fjordene.


Meldingen finner du her:

Siste nytt