Norsk opphav selger sjømat i Sør-Korea

Publisert: av Camilla Klævold

Sør-Korea har på kort tid gått fra å være et perifert marked til å bli et av Norges største sjømatmarkeder i Asia

Leserinnlegg: Av GUNVAR LENHARD WIE. FISKERIUTSENDING JAPAN OG SØR KOREA - 28. oktober 2019, først publisert i Fiskeribladet  

I Sør-Korea er mattrygghet helt avgjørende for folks valg av sjømat. Samtidig vet vi at mattryggheten forbindes med hvor maten kommer fra. Da er det kanskje ikke så rart at bruken av opphavsmerket «Seafood from Norway» er populær i dette sjømatelskende landet.

Sør-Korea har på kort tid gått fra å være et perifert marked til å bli et av Norges største sjømatmarkeder i Asia. Eksporten har økt kontinuerlig over flere år og totalverdien er femdoblet siden 2012 til 2,7 milliarder kroner i 2018. Preferansen for norsk sjømat er også høy, nesten på linje med landets egen sjømat, noe som er unikt da de fleste andre land i verden foretrekker egenproduserte matvarer.

Samtidig ligger Sør-Korea på verdenstoppen når det gjelder sjømatkonsum: Hver innbygger spiser i snitt opp mot 59 kilo i året, og konsumet øker jevnt og trutt. Med en befolkning på nesten 55 millioner mennesker utgjør det et solid volum fisk og skalldyr, og et stort potensial for ytterligere eksport av norsk sjømat.

Mattrygghet og opphavsland
At potensialet for å øke eksporten fortsatt er stort ble understreket av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i forbindelse med hans nylige besøk til Sør-Korea: «Vil selge mer sjømat til Sør-Korea», het det i en pressemelding fra ministerens kontor.

Da er det ekstra viktig at vi holder trykket oppe på bruken av opphavsmerket «Seafood from Norway» på varene i fiskedisker, på reklamemateriell i butikk og i kampanjer der norsk sjømat blir promotert. For i en fersk studie Sjømatrådet har fått utført kommer det frem en tydelig sammenheng mellom opphav og salg. Undersøkelsen har sett nærmere på det sørkoreanske sjømatmarkedet og den sørkoreanske sjømatkonsumenten: Hvor handler de, hva handler de, hva er viktig når de handler sjømat og hvorfor handler de nettopp det de gjør?

Studien viser at sørkoreanerne oppfatter opphav som en indikasjon på om sjømaten er trygg å spise. Mattrygghet er faktisk den viktigste årsaken til at folk velger et sjømatprodukt fremfor et annet, og over halvparten mener at det er svært viktig at produktet er merket med hvor det kommer fra, altså opphav. Når vi samtidig vet at folk i Sør-Korea opplever den norske sjømaten som trygg, så er det heller ikke overraskende at sørkoreanerne har høy preferanse for nettopp norsk sjømat.

At opphav og opphavsmarkedsføring er viktig er også konklusjonen i studier gjort av de to universitetene Korea maritime institute og Pukyoung University. Det har den sørkoreanske merkeordningen K-Fish tatt konsekvensen av, med sin nærmest blåkopi av den norske modellen med «Seafood from Norway». Landet ligger i det hele tatt langt fremme når det gjelder opphavsmarkedsføring, og verdsetter den både for sin egen del, men også fra andre aktører. De har forstått at konsumentene vil ha trygg mat og informasjon om produktet de skal spise. Som en konsekvens ser vi at opphavsmerket «Seafood from Norway» er et vanlig syn på fisk og skalldyr fra Norge i sørkoreanske fiskedisker.

Sør-Korea ligger faktisk på topp i bruken av bedriftsinitiativ som er samfinansiering av markedsføringstiltak med norske aktører som vil promotere sin merkevare eller produkter. En viktig betingelse samfinansieringen er nettopp bruken av «Seafood from Norway» og andre visuelle elementer som beskriver det norske opphavet.

Stø kurs er nøkkelen til økt salg
Det er flere ting som skal ha æren for den økte sjømateksporten til Sør-Korea. Nedtrapping av tollsatser som følge av frihandelsavtalen mellom Sør-Korea og Efta i 2006 er en av dem. Norske myndigheters arbeid for å sikre mattryggheten og sjømataktørens iherdige innsats er andre. I tillegg ser vi altså at det norske opphavet bidrar til økt salg fordi sørkoreanere flest har høye tanker om norsk sjømat.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik har nettopp vært i Sør-Korea for å gjøre norsk sjømat mer synlig og sterkere posisjonert. For til tross for den eventyrlige eksportveksten utgjør norsk fisk og skalldyr fortsatt bare 1,4 prosent av landets totale sjømatmarked. Det sier noe om potensialet!

Skal vi selge enda mer sjømat til Sør-Korea er det derfor viktig å holde stø kurs og fortsette å gjøre det vi gjør. For Sjømatrådets del betyr det å fortsette å markedsføre det norske opphavet, «Seafood from Norway», som trygg, sunn og velsmakende sjømat.

Siste nytt