Omsetning av nvg-sild som pumpes direkte fra not

Publisert: av Camilla Klævold

Rundskriv 24/19: Med umiddelbar virkning gjelder følgende kjøreregler for levering til føringsfartøyer

Det vises til Rundskriv 22/19 vedrørende kjørereglene for omsetning av sild som pumpes direkte fra not over i kjøpers føringsfartøy.

Med umiddelbar virkning gjelder følgende kjøreregel for levering til føringsfartøyer (og der fisket foregår i et mer begrenset område):

Omsetningen av låsfangster pumpet direkte fra not og andre låsfangster skal heretter behandles likt.  Det vil si at fangstene leveres til det aktuelle føringsfartøyet som har tørn for avhenting.

Rekkefølgen for levering av låssatt sild og direktepumpet sild er som følger:

- Låssatt sild i henhold til innmeldingstidspunkt

- Direktepumpet sild er i henhold tidspunkt for tillatelse til kasting gitt av Norges Sildesalgslag


Les Rundskriv 24/19 her:

Siste nytt