Omsetning av sild direkte fra not til kjøpers føringsbåt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiske, salg og levering av nvg-sild på dispensasjonsordningen for pumping direkte fra not over i føringsfartøy er nå startet opp.

Rundskriv 22/19 omhandler Omsetning av sild som pumpes direkte fra not over i kjøpers føringsfartøy


 

Rundskriv Nummer : 22/19

Emne : Omsetning av sild som pumpes direkte fra not over i kjøpers føringsfartøy Til : Kjøper og fiskere av nvg-sild

Sted : Bergen

Dato : 12. november 2019


Omsetning av sild som pumpes direkte fra not over i kjøpers føringsfartøy.

Fiske, salg og levering av nvg-sild på dispensasjonsordningen for pumping direkte fra not over i føringsfartøy er nå startet opp.

Hovedprinsippet for omsetning av fangster i situasjoner hvor flere kjøpere melder interesse er at salg bestemmer rekkefølgen for lasting etter hvilken pris kjøper vil betale for det aktuelle kvantum som ønskes kjøpt.

Kjøpere som ønsker å avhente nvg-sild på nevnte ordning med føringsfartøy må senest kl. 10:00, to døgn før føringsfartøyet er på feltet for mottak, melde hvilken pris kjøper vil betale for silden som hentes av det aktuelle føringsfartøyet pr sortiment. Altså bud for fangster kjøper ønsker avhentet på torsdag må være Salgsavdelingen i hende tirsdag kl. 10:00. Kjøper må også opplyse hvilket kvantum han ønsker å laste opp i føringsfartøyet.

Bud sendes skriftlig til: [email protected]

Budene vil bli validert manuelt i forhold til innmeldt sortiment fra aktuell fangstrute foregående uke, eksempelvis sortimentet i uke 45 i rute 0427 som blir første «grunnlagsuke».

Ved like bud avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning. Kjøpere må gjennom budgivningen avklare hva de ønsker å benytte gruppe 5. sild til ved minimum å by minsteprisen for denne størrelsen på kr 3.42 pr kg til konsum eller kr 1.70 pr kg som er prisen for denne størrelsen dersom denne sorteres fra til mel/olje.Her følger et eksempel:

Sortimentsfordeling i uke 45, innmeldte fangster 5 200 t, solgt til konsum i rute 0427:

  Sortimentsfordeling% Bud kr.pr kg Pris
Gr.1 5,2 4,30 0,22
Gr.2 38,3 4,20 1,61
Gr.3 49,4 4,00 1,98
Gr.4 6,8 3,60 0,24
Gr.5 0,3 1,70 0,01

Budpris i kr. pr kg: 4,06

Kjøpere for anvendelse til mel/olje gir samfengt bud. Tilbakemelding til kjøpere om resultatet fra «auksjonen» vil bli gitt innen to timer etter budfristen.

Føringsfartøyene vil så bli lastet opp etter tørn bestemt av prisen kjøper har gitt for lasting i det angjeldende føringsfartøy.

Salg på den enkelte fangst konstateres når føringsfartøyet får melding fra Norges Sildesalgslag om å ta opp aktuell fangst.

Dersom ingen kjøper melder interesse gjennom budgivningen bestemmes rekkefølgen for lasting i føringsbåten etter rekkefølgen som vil følge av når det melder seg klar for å starte lasting på feltet.

Det presiseres videre at Norges Sildesalgslag ikke kan garantere levering i samsvar med ønsket kvantum til føringsfartøy da dette vil avhenge av fiske på ordningen.

Føring av sluttsedler, landingssedler m.m vil bli gjort etter samme mal som har vært praktisert for ordningen høsten 2018/vinteren 2019.

Fangster som låssettes på ordinær måte kan selges som nå, enten på avtale for den enkelte fangst mellom fisker og kjøper eller ved at fisker melder fangsten inn for omsetning gjennom den ordinære auksjonen.

Ved innfasing av ordningen kan kjøpere som allerede har føringsfartøy underveis/på feltet gi bud for opptaksrekkefølge de nærmeste to dager altså 13. november og 14.november.

Bud må da gis innen kl 19 i dag 12. novemberMed vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAGKnut Torgnes __________________

Roald Oen

Siste nytt