Omsetningsavvikling av fisket etter kystbrisling i Trondheimsfjorden.

Publisert: av Kenneth Garvik

Fra i dag mandag 18. november gjelder omsetningsavviklingen i kystbrislingfisket.

Melding til fiskere og kjøpere av kystbrisling

Bergen, 18. november 2019

Informasjon om omsetningsavviklingen av fisket i Trondheimsfjorden.

 

Norges Sildesalgslag har i samråd med aktuelle fiskere og kjøpere kommet frem til en felles forståelse med hensyn til videre salg/kjøp av kystbrisling fra Trondheimsfjorden.

I korthet går denne ut på at de aktuelle fartøyene, forutsatt at de melder inn mer enn 80 tonn, skal veksle mellom å levere til de ulike kjøperne på hver tur. Organiseringen av dette forutsettes å skje med grunnlag i tett dialog mellom de involverte fiskere/kjøpere og Salgsavdelingen i Norges Sildesalgslag. Norges Sildesalgslag vil derfor henstille alle involverte om å være imøtekommende og utvise god forståelse i denne situasjonen, slik at omsetningsavviklingen blir best mulig for alle parter fremover.

Innmeldinger på inntil 80 t kan videre leveres til den nærmeste aktuelle kjøperen i området, altså slik som ordningen er i dag. Og, dersom noen av de sistnevnte innmeldingene viser at det utlosses mer enn 80 t, vil halve verdien av kvantumet som er levert ut over 88 t bli inndradd. Om noen har spørsmål til overnevnte bes disse om å kontakte Salgsavdelingen.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Siste nytt