Redusert minstepris på makrell til konsum fra 04.11.19

Publisert: av Camilla Klævold

Fra førstkommende mandag blir det reduksjon i minstepris på makrell til konsum

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,8874 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 1,80 pr kg


I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt