Redusert minstepris på makrell til konsum fra 11. november

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 11. november 2019 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

2,7780 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for
makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i
grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår
på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Se meldingen her:

 

Siste nytt