Setter markedsavgiften opp til 0,5%

Publisert: av Roar Bjånesøy

Markedsavgiften for sild, makrell og annen pelagisk fisk øker fra 0,3 til 0,5 prosent. 

Dette melder fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik på departementets hjemmesider.

– Endringen gjør det mulig for Sjømatrådet å fortsette arbeidet med å markedsføre norsk sild og makrell i våre viktigste markeder, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

I fjor ble det eksportert pelagisk fisk, i hovedsak makrell og sild, for 7,6 milliarder kroner. Våre viktigste markeder for makrell er Japan og Sør-Korea.

-Vi i Sildelaget er glad for at departementet har økt markedsavgiften. Dette har Sildelaget arbeidet for i flere år. Det viser at departementet forstår betydningen av generisk markedsføring, og at dette bidrar til økt verdiskaping i pelagisk sektor. Sildelaget hadde i høringen bedt om en større økning, noe vi også kommer til å fortsette å arbeide for, sier administrernede direktør i Sildelaget, Paul Oma.

– Jeg besøkte Japan og Sør-Korea tidligere i år. Der så jeg med egne øyne hvor synlig merkevaren "Seafood from Norway" er. Sjømatrådets innsats i disse landene gir resultater, og bidrar utvilsomt til høy etterspørsel og dermed høy pris for norske eksportører, sier ministeren i sin pressemelding.


Ba om innspill
Alle som eksporterer sjømat, må betale en markedsavgift til Sjømatrådet. Hvor mye de må betale, varierer mellom de ulike fiskeslagene.

Dersom avgiften ikke hadde blitt satt opp, ville Sjømatrådet ha måttet kutte i markedsarbeidet for pelagisk fisk.

– Jeg ba derfor sjømatnæringen om innspill til hvilket nivå markedsavgiften for pelagisk fisk burde ligge på. Flere mente at markedsavgiften burde økes. Vi fikk også innspill om at avgiften bør forbli på dagens nivå. Jeg mener at min beslutning balanserer hensynet til de ulike aktørene i sjømatnæringen, sier Nesvik.


Sunt og miljøvennlig
Pelagisk fisk er svært sunn og miljøvennlig mat. Klimautslippene for hver kilo sild eller makrell er minimale.

– Forbrukere som vil redusere sitt karbonavtrykk bør spise mer sild og makrell, sier fiskeri- og sjømatministeren.


Fakta:

  • Sjømatrådet er finansiert av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt markedsavgift på all eksport av norsk fisk og sjømat.
  • Pelagisk fisk er betegnelse på fisk som jager fritt i havområdene. Mest kjent er sildmakrellloddeog brisling. Men også kolmulehestmakrelltobis og øyepål er viktige pelagiske Markedsavgiften for pelagisk fisk ble kuttet fra 0,75 til 0,6 prosent i 2016, og videre ned til 0,3 prosent i 2017. Bakgrunnen var at  egenkapitalen i Sjømatrådet var for høy.
  • Egenkapitalen er nå på et ønsket nivå, og kan ikke lenger brukes til å betale for aktiviteter.
  • Endringen i markedsavgiften for pelagisk fisk trer i kraft i 01.01.2020. 

 

Siste nytt