Sjekk din mantallstatus

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet har i dag lagt fram fiskarmanntallet for 2020 og ber hver enkelt kontrollere at de er korrekt oppført

Framlegget til fiskarmanntal for 2020 er sett opp og lagt ut til offentleg innsyn fra og med 11. november 2019 og tre uker framover.

Den som meiner seg feil stroken eller feil ført, kan klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå 11.november. Naudsynt dokumentasjon må følgje med.

Det er regionkontora til Fiskeridirektoratet som er manntalsførar kvar for sin region.


Skriftleg klage med grunngjeving kan sendast til: [email protected]

eller:

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 Bergen   


Spørsmål kan rettast til regionkontoret der du bur etter 10. november:

Region Nord:
Elisabeth Richardsen, tlf.  913 79 242
Anastasia Henriksen, tlf.  958 78 113

Region Nordland:
Per Eilif Sagen, tlf.  481 45 625                 
Brita Kroknes, tlf.  468 47 058

Region Midt:
May Randi Bonesrønning, tlf.  452 99 865                          

Region Vest:        
Magne Sumstad, tlf. 906 42 909

Region Sør:        
May Britt Håland, tlf. 476 23 680


Les saken og mantall hos Fiskeridirektoratet:

Siste nytt