Tildelt 15 millioner for å utvikle klimavennlig kjølesytem

Publisert: av Camilla Klævold

Sintef Ocean skal har fått tildelt midler for å utvikle mer klimavennlige kjølesystem i fiskebåter

Forskningsprosjektet CoolFish er først omtalt på tekfisk. CoolFish skal bidra til å utvikle energieffektive og klimavennlige systemer for kulde- og varmeproduksjon ombord på fiskefartøy.

Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene nasjonal og internasjonal fiskeindustri står ovenfor i henhold til å redusere klimagassutslipp. Ny motorteknologi for fremdrift av fiskerifartøy er under utvikling, men ombord finner man også energikrevende utstyr og prosesser som skal holde fangsten kjølt/frossen.

Sentralt for prosjektet er å utvikle systemer som er energieffektive ved varme/kuldegjenvinning, og klimavennlige ved anvendelse av naturlige kjølemedier.

Det er Sintef Ocean som leder forskningsprosjektet, mens MMC First Process, Sørheim Holding og Ulmatec Pyro er med som industripartnere.

- Flere andre bedrifter er også i diskusjon om å være med, sier seniorforsker Kristina Widell til tekfisk.

Det skal blant annet utvikles designløsninger for

- energieffektive kjøleanlegg som bruker naturlige kjølemidler
- utnyttelse av kulde fra LNG-drevne skip
- integrerte varme- og kuldesystemer om bord på båter

Sintef skal blant annet være med på tokt med Selvåg Senior for å måle energiforbruket under sildefisket.

- Da vil vi se hvordan det er på en vanlig båt i dag, se muligheter for forbedringer, og sammen med industrien komme med anbefaling til hvordan det kan gjøres, sier Widell.

Tidligere var det vanlig med syntetiske kuldemedier om bord i norske båter, som ga store klimagassutslipp.

- Men de siste 20 årene har vi i Norge lagt om fra syntetiske kuldemedier som påvirker klima og miljø til naturlige kuldemedier, som ammoniakk, sier Widell.

Ulempen med ammoniakk er at det kan være farlig om man ikke tar riktige forholdsregler. Kuldeannlegg i butikker og varmepumper bruker CO2 som kuldemedium og kan være mer klimavennlig enn andre syntetiske kuldemedier.Les mer på tekfisk:

På Sintef Ocean kan du også lese mer om forskningsprosjektet:

Siste nytt