Utseiling havbrisling

Publisert: av Camilla Klævold

For fartøy som ikke har deltatt i henhold til tidligere trekningsliste vil det bli anledning til å melde seg for utseiling

Påmeldingsfrist: Søndag 1. desember klokken 12:00.

Utseiling vil bli gitt etter de påmeldte båtenes plassering på den opprinnelige trekningslisten.

Gjenstående kvantum som kan fiskes er totalt 828 tonn. Dvs. at to båter kan få tillatelse til å delta.

Uttrukne fartøy får en frist på 72 timer til å foreta utseiling.

Viser til rundskriv J-156-2019

Siste nytt