Avtale i boks med Storbritannia

Publisert: av Camilla Klævold

Norge signerte i dag avtalen om å videreføre adgangen til å fiske i hverandres soner i tilfelle hard brexit, avtalen varer ut 2019

Norge og Storbritannia ble i vår enige om å videreføre retten til å fiske i hverandres soner, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Departementet melder nå at avtalen er signert.

Avtalen innebærer at dersom Storbritannia går ut av EU 31. oktober, uten en overgangsavtale, vil norske fartøy likevel få adgang til britisk sone ut året. Storbritannia vil respektere de kvotene som er avtalt mellom Norge og EU for 2019.

Avtalen legger også grunnlag for den informasjonsutveksling mellom Norge og Storbritannia som er nødvendig for å sikre kontroll med fisket.


Siste nytt