Fagsamling for kontrollavdelingen

Publisert: av Camilla Klævold

Forrige uke samlet inspektørene seg i Bergen for å oppsummere sildesesongen så langt i år og for å forberede seg til makrellsesongen som nå står for døren

- Fokuset var på kvalitetsbestemmelse opp mot åteproblematikk og slagskader/blodspot. Her har inspektørene en viktig funksjon for å kartlegge fakta i saker hvor fisker og kjøper er uenige, forteller kontrolleder Tony Hatland.

Tilbakemeldingen fra inspektører og salgsavdelingen, understøttet med statistikk, er at innmelding av åte i stor grad er god, men unntakene kan føre til store avvik i pris.

Sildelaget utarbeider i disse dager en instruksjonsvideo for prøvetaking om bord hvor de viktigste punktene for fiskere belyses.

- Videre hadde vi en gjennomgang av IT-løsninger (signeringsapp, nytt system på huset og sildelagets nye app), noe som inspektørene bruker mye av tiden sin på å formidle ut i næringen, sier Hatland.

Der var også en gjennomgang og kvalitetssikring av sildelagets risikobaserte tilnærming til kontroller ved landing.

Sildelagets tilnærming vil fremover bære preg av at problemområder, gjentagende feil og uregelmessigheter vektes og vurderes. Der det fremkommer at utfordringene er størst, vil Sildelaget prioritere kontroll ved landing, opptak og føring. Dette gjelder både opp mot landingsforskriftens krav og Sildelagets forretningsregler.

Tilfeldige kontroller av næringen generelt vil også gjennomføres som en del av å kvalitetssikre vurderingene vi produserer.

- Vi hadde også en gjennomgang av forslag til en felles kontrollveiledning for alle salgslagene med tanke på lik behandling for like forhold regulert av Fiskesalgslagslova og en oppsummering av Sildelagets forretningsregler og forbedringspunkter inspektørene ser i disse, fortsetter Hatland.

Sildelagets inspektører jobber på egenhånd langs kysten, og et kontinuerlig fokus for avdelingen er på HMS for den enkelte inspektør og viktigheten av å ivareta egen helse og leveranse for våre «kunder» står høyt.

- Sildelaget ønsker å levere best mulig kontroll pr. krone, og det forutsetter at man som inspektør opplever arbeidsmiljø og oppgaver som givende og at man møter forståelse for at inspektørene ikke kan være overalt alltid selv om servicenivået skal imøtekomme forventningene ute hos dere, avslutter Hatland.

Siste nytt