Fisket over halve øyepål kvoten

Publisert: av Camilla Klævold

Så langt i år har godt over halve øyepålkvoten i norsk sone blitt fisket, i fjor og i 2017 ble det fisket knappe 14 og 7,5 prosent av kvoten

Ukesfangstene har variert noe, men har ligget på rundt 1600-1700 tonn i snitt, med 4700 tonn på det meste.

- Forskerne har lenge sagt at det er mye øyepål i havet, men vi har aldri sett antydning til det før i år, forteller Bjarte Nordtun, eier av Mostein.

Mostein har i likhet med andre tatt de fleste fangstene sine på Egersundsbanken og Kanten. I tillegg har fangstområdene utvidet seg i henhold til tidligere år og det har vært oppsving i fangstene.

- Det er mye bedre tilsig av fisk og det er lenge siden vi har sett så mye, fisken har jevnt over også vært større i år, fortsetter Nordtun.

Om det er størrelsen som gjør at øyepålen trekker til dypere vann blir spekulasjoner fra Nordtun sin side.

- Det sies jo at fisken trekker mot dypet når den er gammel og skal dø, så det er mulig at vi fisker på en eldre årsklasse nå.

I midten av juli hadde totalt 14 fartøy bidratt til industrifisket, dette tallet har nå økt til 21. Nordtun ser positivt på at flere aktører er kommet på banen.

- Jeg har jo en drøm om at dette vedvarer, for vår del har vi som regel hatt et bedre fiskeri i EU-sonen, og der har vi jo ikke begynt en gang enda.

Den totalte kvoten i norsk sone ligger på 67 730 tonn, i EU-sonen kan det fiskes 14 500 tonn.

  Fisket norsk sone/kvote Fisket EU-sone / kvote Fisket totalt
2019        38.138 t / 67.730 t 399 t / 14.500 t 38.537 t (16.09.19)
2018 9.500 t / 75.978 t 12.700 t / 15.000 t 25.479 t
2017 13.700 t / 179.235 t 7.700 t / 25.000 t 21.440 t
2016 21.293 t / 195.000 t 15.000 t / 15.000 t 36.293 t
2015 29.300 t / 178.000 t 15.000 t /15.000 t 44.330 t

 

Siste nytt