Fiskets gang uke 35

Publisert: av Kenneth Garvik

Større deltagelse og kvantum på nordsjøsilda. Fortsatt godt fiske på "Kanten", men dårligt med makrell på kysten.

Nordsjøsild:

Etter beskjedne ukes kvanta på nordsjøsilda gjennom sommeren har aktiviteten tatt seg opp, og sist uke fikk vi innmeldt 12.800 tonn med nordsjøsild. Dette er fordelt på 22 fangster der nordsjøsild er hovedarten. Flere utenlandske båter har sist uke startet sitt sildefiske i Nordsjøen og disse båter har bidratt med hele 6.200 t, fra ringnot har vi 6.400 t og fra trål 200 t.

Som tidligere i sommer så har flere båter hatt hovedfokus på å fiske i norsk sone, men registreringene her er beskjedne og bare 650 t er fisket her. Det resterende 12.200 t er tatt i EU farvann på forskjellige sildebanker. Dette har vært på Turbot Bank øst av Peterhead, rundt øya Fair som ligger mellom Orkenøyene og Shetland. I tillegg er det tatt fangster sørøst av Shetland.

Så å si hele kvantumet er fisket med trål da dette er det beste redskap. Båtene som kun har not har utfordringer med å finne sild som står høyt nok da den nå står tett på bunn.

I perioden vi nå er inne i så er nordsjøsilda full av rogn og ideell for pressing av silderogn. Med fravær av lodde, både på Island og i Barentshavet i vinter, har det vært stor etterspørsel etter silderogn ut i verdensmarkedene. Flere anlegg i Norge har mulighet for rognpressing og totalt er det omsatt 8.400 t til konsum, det resterende 4.400 t til mel/olje anvendelse.

I kommende uke forventer vi fortsatt stor deltagelse i sildefiske, både fra norske og utenlandske båter.

 

Makrell:

Makrellfiske på kysten i sør har vært labert i sommer med lite fisk både for not og dorg. Sist uke fikk vi innmeldt knappe 400 t fra den minste notflåten fra Rogaland i sør til Møre i nord. For dorgerne, som i hovedsak har fisket på Møre, har fisket vært dårlig, og der været også hemmet båtene i siste del av uken.

For de større notbåtene så har ingen norske enda satt kursen for Norskehavet. I fjor hadde vi første fangst fra «Svanaug Elise» 4. september fra Smutthavet.

I dette farvann har islandske, grønlandske og russiske båter vært i godt makrellfiske de siste ukene. Og tall fra islandske myndigheter viser at islendingene nå har fisket over 100.000 t makrell.

Vi håper også på bedre tider langs kysten både for notflåten som lyser etter makrell, og ikke minst for dorgerne som har hatt utfordrende sesonger de siste årene.

 

Indirekte konsum:

Flere båter har gjennom sommeren lagt på «Kanten» og fisket etter diverse arter med øyepål som hovedart. Bare i sommermånedene er det fisket over 32.000 tonn med øyepål og vi må tilbake til rekordåret 2010 for å finne høyere sommerkvantum for øyepål (62.500 t).

Sist uke har båtene tatt 3.000 t øyepål, 750 t hestmakrell, 740 t kolmule, 250 t strømsild og litt sølvtorsk.

De gode prisene vi hadde til mel/olje anvendelse på forsommeren (tobis) har holdt seg også gjennom sommeren, og dette er ekstra gledelig nå når båten også opplever godt fiske på «Kanten».

 

Bergen 02.09.19

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

Siste nytt